Samenvatting van het Indicatorenoverzicht Kaboel inzake evacuatiescenario's

Samenvatting van de planning voor de evacuatie uit Kaboel (Afghanistan) van (lokaal aangenomen) ambassadepersoneel en beveiligers, Nederlandse
paspoorthouders/ingezetenen en enkele andere groepen waarvoor Nederland verantwoordelijkheid droeg.