Fiche 6 Verordening uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van richtlijn 2014/94/EU.