Fiche 4: Aanbeveling mandaat onderhandelingen handels en samenwerkingsovereenkomst EU VK over Gibraltar

Aanbeveling voor een besluit van de Raad over machtiging tot het openen van onderhandelingen voor een handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot Gibraltar.