Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken augustus 2021

Bestuurskosten van:
1. De minister van Buitenlandse Zaken
2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
3. De secretaris-generaal (SG)
4. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG)
5. Directeur-generaal politieke zaken (DGPZ)
6. Directeur-generaal internationale samenwerking (DGIS)
7. Directeur-generaal Europese samenwerking (DGES)
8. Directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen (DGBEB)