IOB - Op zoek naar nieuwe verhoudingen - Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika

hoe heeft het Nederlandse buitenlandbeleid zich aangepast aan de veranderingen in Latijns-Amerika?

Deze evaluatie maakt een balans op van de beleidsontwikkeling in Latijns-Amerika over de afgelopen tien jaar. Tegelijkertijd is onder druk van de bezuinigingen de aanwezigheid van Nederland in de regio teruggebracht. Kan Nederland in de toekomst beter haar buitenlandbeleid via de EU behartigen? Wat betekent dat dan voor de bilaterale belangen? Hoe moet de snelle afbouw van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking worden beoordeeld? Deze en andere vragen vormen onderdeel van de centrale vraag van deze evaluatie.