IOB - Op zoek naar focus en effectiviteit - Beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling 2005-2012

Nederland heeft in de periode 2005-2012 ruim drie miljard euro uitgegeven aan versterking van de private sector in ontwikkelingslanden. Deze beleidsdoorlichting, uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, deed onderzoek naar de resultaten van de uitgaven.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financierde via tal van programma’s investeringen in infrastructuur, uitbreiding van de toegang tot financiële diensten, het beter functioneren van markten, effectieve wet- en regelgeving en vergroting van kennis en kunde in ondernemingen. De internationale literatuur laat het belang hiervan zien.