Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

Informatievoorziening over vier fiches opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC): - Fiche 1: Mededeling handhaving EU-mededingingsregels - Fiche 2: Verordening pensioenbijdrage EU-ambtenaren - Fiche 3: Verordening EU-agentschap voor opleiding rechtshandhaving (Cepol) - Fiche 4: Mededeling Europese Commissie over aanpakken oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen