IOB – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 2009-2014

Tussen 2009 en 2014 gaf Nederland EUR 1,6 miljard aan humanitaire hulp. Deze beleidsdoorlichting gaat na wat er van de Nederlandse doelstellingen en hulp terecht is gekomen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de grote crises waar de Nederlandse hulp zich op richt (het Midden-Oosten en Zuid-Soedan) en natuurrampen zoals in Haïti en de Filipijnen.

Uitgangspunt van het Nederlandse beleid voor humanitaire hulp is dat de internationale gemeenschap een collectieve verantwoordelijkheid heeft voor het redden van mensenlevens en het verminderen van menselijk lijden als gevolg van conflicten en natuurrampen. Hulp dient terecht te komen in die situaties en bij die slachtoffers waar deze het meeste nodig is.