Rapportage 'Stand van het buitenland' 2022

In juni 2022 liet het ministerie van Buitenlandse Zaken focusgroepen uitvoeren. Voor het onderzoek is gesproken met Nederlanders om inzicht te krijgen in hun kennis en beleving ten aanzien van internationale ontwikkelingen, het buitenlandbeleid en de impact op Nederland.

Rapportage: Stand van het buitenland (PDF | 43 pagina's | 8,4 MB)

Gespreksleidraad: Stand van het buitenland (PDF | 5 pagina's | 146 kB)