Verslag Raad Algemene Zaken 21 september 2021

De waarnemend minister van Buitenlandse Zaken was verhinderd, Nederland werd vertegenwoordigd door de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU.