Besluit Wob-verzoek behandeling Oeigoeren door China

Besluit op een verzoek om informatie over "de genocide die de Volksrepubliek China zou plegen op de Oeigoeren". Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).