Besluit op Wob-verzoek over Sigrid Kaag en het programma Zomergasten

Besluit op een verzoek om informatie over Sigrid Kaag en het VPRO-programma Zomergasten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).