Dubai Expo 2020

Nederland neemt deel aan de Dubai Expo 2020. Deze wereldtentoonstelling wordt gehouden van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021. Het is de eerste in de Golfregio. Meer dan 200 landen en organisaties presenteren zich daar. Er worden 20 tot 25 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers verwacht.

Bekijk de video en meer (Engelstalige) informatie over de Dubai Expo 2020.

Waarom doet Nederland mee aan de Dubai Expo 2020?

De Golfregio is een belangrijk gebied voor Nederland. Bedrijven uit ons land exporteren voor meer dan €11 miljard naar landen in dat deel van de wereld. In de Golfregio zitten grote investeerders, die ook in Nederland hun geld beleggen en daardoor onze economie helpen. Veel landen in de Golf werken ook op andere terreinen samen met Nederland.De Golfregio is om nog een reden zeer interessant. De landen in dat gebied zijn grootverbruikers van water en energie. Ze importeren het merendeel van het voedsel. De grondstoffen waar zij rijk mee zijn geworden raken langzaamaan op. De manier waarop de Golfregio met water, voedsel en energie omgaat moet veranderen, vinden ze. Geld is daarvoor voldoende. Kennis en kunde vaak niet. Nederlandse bedrijven, wetenschappers en opleidingen beschikken daar wel over. Er liggen dus veel kansen voor Nederand in de Golfregio.   

Infographic import en export Golfstaten.

Bovenstaande afbeelding geeft een onderverdeling van de goederenexport weer. De dienstenexport naar de VAE bedraagt circa €1,3 miljard per jaar. De wederuitvoer naar de Golfregio bedraagt circa €3 miljard per jaar.

Slimme oplossingen

Dubai organiseert in 2020 de wereldtentoonstelling. Nederland doet daar aan mee. Dat helpt Nederlandse bedrijven en wetenschappers om de kansen te grijpen die er liggen in de Golfregio. Tijdens de wereldtentoonstellingen laat Nederland 6 maanden lang zien wat het te bieden heeft aan slimme en innovatieve oplossingen op het gebied van water, voedsel en energie. En met name in de verbinding daartussen.   

Goed voor Nederland

De kosten gaan voor de baten uit. Nederland investeert €19,4 miljoen om te kunnen deelnemen. Wat moet dat opleveren? Een nog beter netwerk met overheden, bedrijven en wetenschappers in de Golfregio. Meer export voor Nederlandse bedrijven, dat is goed voor de economie. Door deel te nemen wordt ook de basis versterkt voor verdere samenwerking op andere gebieden, zoals mensenrechten en klimaatverandering. Ook dat is goed voor Nederland.