De meest gestelde vragen over Dubai Expo 2020

Wat is een Expo?

Met een Expo wordt de wereldtentoonstelling bedoeld. Expo’s zijn grote internationale exposities waar landen economische, sociale, culturele en/of sociale ontwikkelingen laten zien. De eerste Expo werd in 1851 georganiseerd. Het is daarmee het oudste platform voor innovatie.
Er zijn verschillende soorten Expo’s. Thematische gaan vaak over een specifiek onderwerp, zijn kleiner van opzet en worden met grotere regelmaat georganiseerd. Deze vinden vaak in een beursgebouw plaats. De laatste thematische Expo was in Astana (Kazachstan).

Er zijn ook universele (algemene) Expo’s. Die zijn grootschalig van opzet en worden in de regel eens in de vijf jaar georganiseerd. Deze Expo’s vinden niet in een beurshal plaats, ieder land bouwt een eigen pand, ook wel paviljoen genoemd.

De Dubai Expo 2020 is een universele Expo. Deze vindt plaats van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021. Het is de eerste Expo in de Golfregio.

Wat is Expo Live?

Expo Live is een internationaal partnerprogramma dat is opgezet door de organisatie achter de Dubai Expo 2020. Het is bedoeld om creatieve en innovatieve oplossingen - die leiden tot een betere wereld - te ontwikkelen, promoten en financieren. Hiervoor is $100 miljoen ter beschikking. Expo Live is een doorlopend programma (tot en met 2020). Er zijn al 2 Nederlandse bedrijven die hebben meegedaan, en een prijs hebben gewonnen.

Wat is de Zayed Sustainability Prize?

De Zayed Sustainability Prize wordt uitgegeven tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week, in januari 2019. Bedrijven en organisaties met een duurzame innovatie of opleidingsinstituten met een duurzaam projectidee kunnen meedingen naar de prijs door zich op te geven.

De prijs waardeert prestaties die impact hebben, innovatief zijn en inspiratie opleveren. Er zijn 5 categorieën: Health, Food, Energy, Water and Global High Schools. Het prijzenfonds wordt alsvolgt verdeeld:

Verdeling prijzenfonds Zayed Sustainability Prize
Health             US$600,000
Food             US$600,000
Energy             US$600,000
Water             US$600,000
Global High Schools 

US$600,000  (verdeeld over 6 scholen, iedere school is afkomstig uit een ander werelddeel)

Wat is er op een Expo te zien?

Expo’s hebben geen duidelijk inhoudelijk kader. Veel is mogelijk, van handelsbeurs tot pretpark en alles daar tussenin. Deelnemers bepalen zelf wat ze tentoonstellen en doen. Wel zijn er twee belangrijke voorwaarden: 1) de tentoonstelling moet plaatsvinden op een afgesloten terrein 2) de tentoonstelling moet vooruitstrevend zijn.  

Neemt Nederland vaker deel aan Expo’s?

Ja. Nederland heeft aan alle Expo’s vanaf 1910 meegedaan.

Heeft Nederland ooit een Expo georganiseerd?

Ja, zowel universele als thematische Expo’s. De volgende thematische Expo is de Floriade in 2022 in Almere.

Is de Expo niet een beetje achterhaald / ouderwets?

Daarover is al sinds de eerste Expo (Londen, 1851) discussie. Het event weet echter steeds mee te bewegen met de tijdsgeest en met veranderende verwachtingen van het grote publiek. Dat komt waarschijnlijk ook door het ontbreken van een duidelijk kader. Een Expo is en blijft een kans om je land te kunnen presenteren aan meer dan honderd andere landen en aan een miljoenen publiek. In recente edities is ook te zien dat de Expo zich meer en meer op de zakelijke bezoeker richt. Zo ook de Dubai Expo 2020.  

Wanneer vindt de Dubai Expo 2020 het plaats?

Van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021.

Op wie richt de Dubai Expo 2020 zich?

Op zowel de particuliere (dagjesmens) als zakelijke bezoeker. Niet alleen uit de Golfregio, maar juist ook uit Azië en Afrika.

Wie doen er mee?

Naar verwachting doen er meer dan 200 landen en organisaties mee.

Hoeveel bezoekers worden verwacht?

Er worden 20 tot 25 miljoen bezoeken verwacht. Dubai vormt een knooppunt tussen Oost en West. Deze hub-functie en het feit dat er door het jaar heen vele grote (vak)beurzen worden georganiseerd dragen naar verwachting bij aan hoge bezoekersaantallen.

Wat is het thema?

Het hoofdthema van de Dubai Expo is Connecting Minds, Creating the Future. Om innovatieve, duurzame oplossingen te bedenken voor wereldwijde problemen is verbinding tussen culturen, landen en regio’s noodzakelijk. Door te verbinden, door samen te werken en door nieuwe partnerships aan te gaan komen we tot die oplossingen. Zo wordt bijgedragen aan een betere toekomst voor iedereen. De Dubai Expo 2020 biedt deelnemers en bezoekers hiervoor het platform.

Het hoofdthema valt uiteen in drie subthema’s, ieder subthema heeft een eigen district op het Expo-terrein:

  1. Opportunity
    Het mobiliseren van mensen en gemeenschappen zodat ze actief bijdragen aan een betere toekomst.
  2. Mobility
    Het creëren van slimme en efficiënte verbindingen, zowel fysiek als virtueel.
  3. Sustainability
    Vooruitgang boeken zonder dat dat ten koste gaat van toekomstige generaties.

In welk district heeft Nederland een perceel (plot) gereserveerd?

Nederland heeft een perceel gereserveerd in het zogenoemde Sustainability district. Dit sluit prima aan bij het inhoudelijke thema van Nederland: Uniting water energy food.

Hoe gaat het Nederlandse paviljoen er uit zien?

Dat is nog niet bekend. De Europese aanbesteding voor ontwerp, bouw, onderhoud en afbouw is op 15 juni 2018 gestart.

Wordt de exploitatie van het paviljoen ook aanbesteed, en zo ja, wanneer?

Ja, dat volgt na deze aanbesteding. De exacte datum is nog niet bekend.