Internationale ondernemerstop GES 2019

Samen met de Verenigde Staten organiseert Nederland op 4 en 5 juni 2019 de Global Entrepreneurship Summit (GES). Tijdens deze top komen zo’n 2.000 ondernemers, investeerders, beleidsmakers en andere deelnemers uit de hele wereld bij elkaar in het World Forum in Den Haag.

Waarom GES 2019?

 • GES is een jaarlijkse top die wereldwijd ondernemerschap wil bevorderen. Tijdens GES komen innovatieve bedrijven in contact met investeerders die kunnen helpen internationaal op te schalen. Op GES 2019 zijn ook beleidsmakers van overheden aanwezig. Zo biedt GES een uniek en internationaal podium aan bedrijven met vernieuwende oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke problemen. Om hun ideeën verder te brengen hebben zij niet alleen geld nodig, maar vaak ook aangepaste regels.
 • GES is voor Nederland een goede gelegenheid om de banden met de Verenigde Staten te verstevigen en Nederland te positioneren als poort naar Europa. Nederland kan laten zien waar het voor staat als het gaat om ondernemerschap en innovatie. Dankzij onze unieke en effectieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid kunnen we oplossingen vinden voor de grote uitdagingen van deze tijd. En daar geld aan verdienen.

Voor wie is GES 2019?

 • GES 2019 nodigt 1.200 ‘next-generation entrepreneurs’ uit. Het gaat om bedrijven uit Nederland (200), de rest van Europa (200), de VS (400) en de rest van de wereld (200), die vernieuwende oplossingen hebben voor maatschappelijke problemen.
 • Ondernemers die willen deelnemen, moeten zich aanmelden vóór 1 maart. Een jury bekijkt of ze inderdaad een uitnodiging krijgen. De geselecteerde ondernemers betalen geen toegang.
 • Er komen op GES 2019 zo’n 350 investeerders uit de hele wereld. Verder medewerkers van overheden, instellingen en multinationals, inspirerende sprekers en journalisten. Het totale aantal deelnemers is ongeveer 2.000.

Wie organiseert GES 2019?

 • De organisatie van de 9e editie van GES is in handen van het Amerikaanse State Departement en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo leidt de Amerikaanse delegatie. Nederland is co-host; minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag is voorzitter van de top. De ambassades van de VS in Nederland en van Nederland in de VS zijn nauw betrokken.
 • Bij de voorbereidingen werken meerdere Ministeries samen: onder meer Economische Zaken & Klimaat, Infrastructuur & Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • Het bedrijfsleven heeft een grote rol in de opzet van het programma.
 • Nu al werken mee: VNO-NCW, MKB Nederland, Philips, APG, StartupDelta, Rabobank, AON, Brainport Industries, NLinBusiness, FME, NWP, Ideas from Europe, AmCham, ONL (Ondernemend Nederland), TNW, SingularityUNL, Epicenter, B Lab Europe, TheNextWomen, TEDxWomen, AcTI (The Netherlands Academy of Technology & Innovation), HAFF (Holland America Friendship Foundation), VSNU, SDG Charter, Get-in-the-Ring, Impact City Den Haag, Connekt en Instituut Duurzame Handel.

Wat is het thema van GES 2019?

 • Het thema van GES 2019 is ‘The Future Now’. Wat is nodig om te zorgen dat de wereld duurzaam verzekerd blijft van voedsel, connectivity, energie, gezondheid en water? In deze 5 focussectoren is Nederland sterk en onderscheidend. Sector-overschrijdende aspecten zijn de toekomst van werk, toegang tot financiering en versterking van de economische positie van vrouwen.
 • In de aanloop naar GES 2019 starten ondernemers binnen de 5 focussectoren met zogenoemde challenges. De resultaten hiervan vormen een belangrijk onderdeel van GES 2019. Het projectteam maakt later bekend hoe de challenges er uit gaan zien.

Hoe ziet het programma eruit?

 • GES 2019 is een unieke bijeenkomst: conferentie, festival en marktplaats ineen. In 2 dagen volgen de deelnemers een programma van keynotes door topsprekers, panels en allerlei activiteiten voor matchmaking. Vernieuwende werkvormen brengen, ondernemers, investeerders en beleidsmakers met elkaar in contact. Het projectteam werkt hard aan het definitieve programma en maakt dit op een later moment bekend.

Wat heeft het Nederlandse bedrijfsleven aan GES 2019?

 • GES 2019 brengt ongeveer 2.000 internationale ondernemers, investeerders, corporates, wetenschappers, “thought leaders”, beleidsmakers en journalisten naar Den Haag. Een unieke kans voor Nederlandse ondernemers om in contact te komen met potentiele samenwerkingspartners en investeerders uit de hele wereld. 
 • De internationale wervingscampagne vestigt de aandacht op ondernemend, innovatief Nederland. Er kunnen 200 Nederlandse ondernemers deelnemen aan GES 2019 zelf.
 • Vóór, tijdens en ná GES 2019 zijn er veel side events die het bereik vergroten.

Wat kost GES 2019?

 • De organisatie van de GES is een gezamenlijk inspanning van de VS en Nederland. Gastland Nederland betaalt de organisatie. De totale begroting daarvoor is maximaal €15 miljoen. Dit geld komt uit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 • Deelnemers aan deze ondernemerstop betalen geen entreegeld.

TijdlijnBelangrijke data in de aanloop naar GES 2019

Nieuws en documenten