Digitalisering & innovatie voor iedereen

De wereldwijde digitalisering is een ontwikkeling die ons allemaal raakt en die volop kansen biedt.

In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie lees je over de goede uitgangspositie van Nederland om die kansen te benutten. We hebben een erg goede digitale infrastructuur en ook de samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen is uitstekend.

Digitale technologie geeft ons nieuwe mogelijkheden voor meer duurzame en inclusieve groei, en voor vrede en stabiliteit, juist in ontwikkelingslanden. De Digitaliseringsagenda richt zich met name op het verzilveren van kansen door onderwijs en werk, digitalisering voor een robuuste, duurzame voedselproductie, versterking van het maatschappelijk middenveld en digitalisering voor mensen in nood.

Vrijheid en veiligheid

Digitalisering biedt dus veel kansen maar roept ook vragen op. Bijvoorbeeld op het gebied van vrijheid en veiligheid. Bas Bijlsma, Senior Beleidsmedewerker early warning/early action bij de directie Veiligheidsbeleid vertelt: ‘Als Nederlandse overheid moeten we ook in het buitenland actief zijn om de veiligheid hier te waarborgen. En dat doen we ook.’

Lees hier het hele interview met Bas Bijlsma.

Carmen Gonsalves
Beeld: ©nee / BZ

We willen voorkomen dat de cyberwereld het “Het Wilde Westen” wordt.' Carmen Gonsalves strijdt, als hoofd van de Task Force Cyber, voor een open, vrij én veilig internet voor Nederland en Nederlanders wereldwijd.

Lees het hele interview met Carmen.

Digital Defenders Partnership (DDP) helpt wereldwijd mensenrechtenverdedigers, journalisten en activisten bij het verbeteren van hun digitale veiligheid en bij digitale aanvallen en bedreigingen.

Frerieke van Bree, project manager bij DDP: ‘Dankzij de ondersteuning vanuit Buitenlandse Zaken en zeven overheden uit andere landen kunnen wij ons werk doen.’ Lees hier het hele interview met Frerieke.

Digitalisering voor ontwikkeling

Ruud Grim van het Netherlands Space Office leidt de ‘Geodata for Agriculture and Water Facility’ (G4AW). Hij legt uit hoe digitalisering en technische innovatie ook ten goede komen aan mensen waar je misschien niet meteen aan denkt. ‘De grote vraag is, hoe heeft de boer in het veld hier nu iets aan?’

Lees hier het hele interview met Ruud Grim.

Digitalisering voor onderwijs en werk

Nederland levert een belangrijke bijdrage aan onderwijs en werk in ontwikkelingslanden. De mogelijkheden die techniek en ICT daarvoor bieden, worden daarin meegenomen.
Het thema van International Youth Day 2019 was ‘Transforming Education’. Dat benadrukt hoe belangrijk deze inzet is.

Bedrijfsleven als drijvende kracht

Een sterk bedrijfsleven is onmisbaar als we de rol van Nederland als koploper in digitalisering willen verstevigen en uitbouwen. Nederland zet zich er dan ook hard voor in om ondernemers hier en over de grens te ondersteunen in groei en innovatie.

‘Als Nederland hebben we veel te bieden op het gebied van technologie en innovatie,’ vertelt Florian van Altena, economisch beleidsmedewerker bij de directie Internationaal Ondernemen. Hij legt ook uit hoe technologie en e-commerce het werk voor de Nederlandse ondernemers steeds makkelijker maken.

Lees het hele interview met Florian.  

Het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) steunt Nederlandse ondernemers met internationale ambities. Drie vernieuwende ondernemers vertellen wat het fonds voor ze heeft betekend.

Lees hun verhaal hier.

Wist je dat er geen Europese raket de ruimte ingaat zonder Nederlandse technologie? Jasper Wamsteker van het Netherlands Space Office vertelt over de Nederlandse ruimtevaartsector en wat de overheid daarvoor betekent.

Lees hier het hele interview met Jasper.

Innovatiewedstrijd

SBIR ('Small Business Innovation Research’, ook wel ‘Sustainable Business Innovation Research’) is een bijzondere manier waarmee de overheid ondernemers uitdaagt om met vernieuwende producten en diensten te komen.
Het werkt als een stapsgewijze competitie, waarin bedrijven steeds een ronde verder kunnen komen om zo hun oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken gestalte te geven.

Teun Vogel en Thom Bindels gingen met Ecosystem Kickstarter de uitdaging aan en hopen zo de boeren in Uganda te helpen.

Bekijk de uitgebreide video op YouTube.

Wil je meer mooie foto’s van de Nederlandse ambassades in het buitenland zien? Volg het ministerie van Buitenlandse Zaken op Instagram.