Diplomatie Raakt!

Met meer dan 140 ambassades en consulaten over de hele wereld, heeft Nederland een wereldwijd netwerk. De ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaal van deze diplomatieke posten werken elke dag voor de belangen van Nederland in het buitenland. Dat doen ze onder meer door Nederlandse bedrijven te helpen die internationaal willen ondernemen, of door hulp te bieden aan Nederlanders die in het buitenland in de problemen komen.

Om de belangen van Nederland goed te vertegenwoordigen, is het belangrijk dat de ambassadeurs goed op de hoogte zijn van wat er speelt en wat Nederland en Nederlanders bezighoudt. Daaraan werken zij onder meer tijdens de jaarlijkse ambassadeursconferentie, die in 2019 in de week van 28 januari plaatsvond.

Vloggers Mina en Ismail keken mee achter de schermen van de ambassadeursconferentie.

Mina, Ismail en de ambassadeurs 2019

De ambassadeurs horen tijdens deze jaarlijkse ambassadeursconferentie over de ontwikkelingen in Nederland, het beleid van de regering en de belangrijkste punten voor het nieuwe jaar. Ook ontmoeten zij het Nederlandse netwerk zoals het bedrijfsleven, ngo's en andere departementen en delen zij wat er op dit moment speelt in de landen waar zij werken. Een belangrijk moment was de bedrijvendag, waarin ambassadeurs en consuls-generaal samen met ondernemers internationale handelsmogelijkheden verkennen.

Wat betekent diplomatie voor degenen die er mee in aanraking komen? Programmamaker Floortje Dessing kreeg tijdens het programma ‘Floortje en de ambassadeurs’ het werk op verschillende ambassades van dichtbij te zien.

Nederland is best goed wereldwijd om te laten weten waar we voor staan, ondanks dat we zo’n klein landje zijn. Ik heb tijdens het filmen wel momenten gehad dat ik het mooi vond om Nederlander te zijn.

Heb je de serie nog niet gezien? Hier kun je alle afleveringen terugkijken.

Veiligheid

Veiligheid in Nederland hangt direct samen met veiligheid om ons heen, in Europa en verder weg. Diplomatie draagt bij aan een veilige wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelt in conflicten, blokkeert geldbronnen van terroristen en onderhandelt verdragen om de verspreiding van wapens tegen te gaan. Ook geven we hulp in gebieden waar oorlog is en waar mensen vluchten voor geweld. 
Ernst Noorman, ambassadeur in Kabul, vertelt over zijn werk in Afghanistan.

De energie en de hoop van jonge mensen, die een betere toekomst voor hun land willen, is voor mij ontzettend belangrijk. 

Internationaal ondernemen

Beeld: ©National Geographic / Luca Locatelli
Henk Kalkman controleert tomaten bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk, waar lichtcombinaties worden getest.

Nederland is een handelsland en onze welvaart is voor een belangrijk deel afhankelijk van contacten met andere landen. Daarom is een belangrijke taak van veel ambassades en consulaten het zoeken naar economische kansen voor Nederland. Het verkennen van een nieuwe markt is niet altijd makkelijk. De ambassadeurs en consuls-generaal zetten zich in om drempels voor ondernemers weg te nemen.

Een voorbeeld is het werk van ambassadeur Renée Jones-Bos. Aan de hand van een serie World Press foto’s vertelt zij over haar inzet om bruggen te slaan tussen Nederland en Rusland.

Eerlijke en duurzame wereld

Leerlingen van de Kijini Primary School leren zwemmen en reddingszwemmen bij Muyuni Beach.

Nederland werkt aan een eerlijke en duurzame wereld met kansen, vrijheid en een menswaardig bestaan voor iedereen. BZ maakt internationale afspraken over wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Nederland investeert in toekomstperspectief en stimuleert duurzame economische groei. Zo probeert Nederland bij te dragen aan betere gezondheidszorg, voedselzekerheid en gendergelijkheid.

De ambassade in Tanzania zet zich in voor de rechten van vrouwen en meisjes. Ambassadeur Jeroen Verheul vertelt hierover.

Women Empowerment Event

Groepsfoto Women Empowerment Event
©Kirsten van Santen

Ook het tweede Women Empowerment Event stond in teken van een eerlijke, duurzame wereld. Tijdens dit event ontmoetten vrouwelijke ambassadeurs invloedrijke mediavrouwen. Ze praatten aan de hand van stellingen over duurzaamheid, inclusiviteit en sociaal ondernemen. 

Buitenlandse Zaken organiseert deze bijeenkomsten zodat de vrouwen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en hun vaak invloedrijke netwerken kunnen samenbrengen. Die van vrouwelijke ambassadeurs die opereren op internationaal niveau. En die van vrouwen die schrijven, acteren, regisseren of ondernemen en zo een publiek bereiken dat zij in beweging kunnen brengen.

Nederlanders in het buitenland

Nederlanders reizen graag en wonen en werken overal ter wereld. Ze willen weten waar het veilig is, wat ze moeten doen bij problemen en bij wie ze terecht kunnen in geval van nood. Onze ambassades, consulaten en het 24/7 BZ-contactcenter staan dag en nacht klaar voor Nederlanders in het buitenland.

In de weblog van Bjorn Duys van de ambassade in Colombia vertelt hij over zijn inzet voor Nederlanders die op vakantie in problemen raken.

Wat BZ doet voor Nederlanders in het buitenland en welke ambities het ministerie heeft op dat vlak staat beschreven in de consulaire beleidsnota. Een van die ambities is dat het op meer locaties in het buitenland mogelijk wordt om een paspoort aan te vragen.

Lees hier meer over de wereldwijde dienstverlening van BZ.

Meer weten?

In de weblogs op Nederland Wereldwijd vind je elke week een nieuw verhaal. De verhalen zijn geschreven door BZ’ers met verschillende functies, in verschillende landen.

Of luister naar de podcastserie ‘Diplomatie raakt’ over het werk en leven van ambassadeurs.

Barbara van Hellemond in de podcaststudio op de ambassadeursconferentie.
Ambassadeur in Zimbabwe Barbara van Hellemond in de podcaststudio op de ambassadeursconferentie.