Europese samenwerking maakt Nederland welvarender en veiliger

Nederland is één van de oprichters van het samenwerkingsverband dat we nu kennen als de Europese Unie. We doen mee aan bijna alle EU-initiatieven, zoals de euro, de Schengen-zone en politiesamenwerking.

Nederland is een stabiel land en dus een betrouwbare partner. We gebruiken onze invloed om ervoor te zorgen dat de EU zich de komende jaren gaat richten op zaken die wij belangrijk vinden. Nederland heeft daarom voor de komende 5 jaar 5 prioriteiten: klimaat, veiligheid, migratie, gezamenlijke waarden en een duurzame economie. Uitdagingen in een snel veranderende wereld die we alleen samen als EU aan kunnen pakken.

In de Europese Raad en de Raad van Ministers nemen premier Rutte en de verschillende ministers namens Nederland besluiten. Nederlandse Europarlementariërs zetten zich in het Europees Parlement in voor alle Europese burgers. Ze hebben invloed, zegt woordvoerder van het EP in Nederland Ingelise de Boer:

Nederland is een gewaardeerde en invloedrijke lidstaat van de Europese Unie. De Nederlandse Europarlementariërs staan bekend als inhoudelijk heel goed. Ze zijn ook vaak coördinator in een commissie of rapporteur op een dossier. Je ziet ze veel minder op ceremoniële functies, zoals vicevoorzitter van het parlement.

Ingelise de Boer

Alleen door samen te werken met de landen om ons heen kunnen we onze welvaart en veiligheid behouden. De rol van Nederland in de EU is groot, vertelt ambassadeur in Rome Joost Flamand:

'In de Europese Unie is Nederland echt meer dan een middenklasser. We zijn in grootte de 5e economie. We hebben een economie die groeit, we doen overal aan mee. EU-landen kijken en luisteren naar ons.

Joost Flamand

Duurzame economie

Nederland lijkt een klein land, maar we hebben een grote economie. Als handelsland verdienen we ons geld over de grens. Europese landen zoals Duitsland, België en Frankrijk zijn onze belangrijkste handelspartners. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en onze ambassades kunnen helpen bij ondernemen in het buitenland. Voor het bedrijf Plymovent was deze hulp net wat ze nodig hadden. De ambassade hielp hen met het leggen van een eerste contact met een distributeur:

De manier waarop het bestuur is ingericht, wetgeving en richtlijnen waar je rekening mee moet houden, die zijn ook binnen Europa in ieder land verschillend. Net als de cultuur.

Marc Laan

Klimaat

De enorme uitdagingen die het veranderende klimaat biedt kunnen alleen effectief worden aangepakt door wereldwijd afspraken te maken. Klimaatgezant Marcel Beukeboom vertelt hoe hij sterker staat door daarbij Europees samen te werken:

Naar buiten toe doen we het als Europa goed. We behoren tot de mondiale top van landen die het hardst werken aan het overeind houden van de klimaatafspraken. Dat zie ik ook terug in de G20. Daar zit 80 procent van de mondiale uitstoot aan tafel. Als wij onze stem daar niet laten horen dan doet niemand het.

Marcel Beukeboom

Veiligheid

Criminaliteit, geweld en terrorisme trekken zich niets van grenzen aan. Nederland wil ons land veilig houden  door dreigingen die  grenzen overschrijden gezamenlijk aan te pakken.

De landen van de Europese Unie leven al bijna 75 jaar in vrede en veiligheid. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Landen in de instabiele ring rondom Europa worden verscheurd door oorlog. Instabiliteit die Europa bedreigt. Ook Europese landen hebben soms last van conflict.  De verse herinneringen aan oorlog in Servië, Cyprus en Azerbeidzjan leren ons dat vrede niet vanzelfsprekend is.

Arlinda Idrizi en Beti Bakovska van de Nederlandse ambassade in Skopje waren in hun lange loopbaan getuige van veel crises en conflicten. De weg omhoog lijkt voor Noord-Macedonië eindelijk ingezet, mede door de steun van Nederland en de Europese Unie.

Versteviging van democratie en rechtstaat in landen op de Westelijke Balkan is in het belang van Nederland. Daarom ondersteunen we daar democratische processen, openbare instellingen en het maatschappelijk middenveld.

Arlinda Idrizi

Migratie

Migratie heeft een grote invloed op de Nederlandse maatschappij, nu en in de toekomst. Een solidair en solide asielstelsel binnen de EU is een van de pijlers van de migratie-aanpak van de Nederlandse regering.

Mark Rotenstein (links) met collega van het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezamenlijke waarden

Nederland werkt op verschillende onderwerpen samen met verschillende landen. Zo kunnen we het meeste bereiken in de EU. Elk half jaar is een ander land voorzitter van de  EU. Door in dat land steeds  een Nederlandse diplomaat te detacheren, kunnen we makkelijker tot een compromis tussen alle lidstaten komen:

Om coalities te kunnen bouwen in Europa moet je investeren in relaties, juist ook in landen waar je traditioneel minder mee hebt. Bijvoorbeeld door contacten te leggen op onderwerpen die voor ons allebei belangrijk zijn, zoals Brexit en veiligheid. In de EU zitten we ten slotte samen aan tafel.

Mark Rotenstein

De Europese Unie is een waardengemeenschap. Landen overal in de wereld kijken naar de EU als een verzameling betrouwbare rechtstaten waar mensenrechten worden gerespecteerd.

Binnen de EU staan regels en afspraken boven willekeurige macht. Mijn moeder leerde mij hoe belangrijk dit is. Na de oorlog kwam ze als jonge vrouw terug in haar oude Amsterdamse schoolklas. En ze zag dat een kwart van haar klasgenoten er niet meer was. Recht en regels moeten dus boven macht staan. Dat was haar wijze les en dat inspireert me elke dag. Regels maken en zo bouwen aan een stevige EU.

Joost Flamand

Dat is niet overal vanzelfsprekend. In Kazachstan vertelt de Nederlandse ambassade jonge mensen over mensenrechten

Meer weten?

Meer weten over de rol van Nederland binnen de Europese Unie? Kijk op www.rijksoverheid.nl/europa