Investeren in Perspectief

Goed voor de wereld, goed voor Nederland

Welvaart en veiligheid in Nederland zijn nauw verbonden met de wereld om ons heen. Er zijn wereldwijde uitdagingen als armoede en conflict, klimaatverandering, digitale revolutie en ongelijke kansen op werk en inkomen. Maar er zijn ook kansen: internationale handel zorgt voor veel Nederlandse banen en inkomen.

Animatie over plannen voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren

De wereld was nog nooit zo ontwikkeld.
Toch staan we nog steeds voor uitdagingen. Uitdagingen als armoede
en conflict, klimaatverandering, de digitale revolutie en ongelijke kansen op
werk en inkomen.
Wereldwijde uitdagingen, die we samen moeten oplossen.
De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn hierbij leidend. Nederland
draagt daar aan bij.
De komende jaren leggen we meer nadruk op het voorkomen van conflict
en armoede rond Europa. Want voorkomen daar...is voorkomen hier.
Daarom stimuleren we lokale groei door werkgelegenheid en onderwijs.
Met extra aandacht voor vrouwen en jongeren.
Daarnaast stimuleert Nederland duurzame handel en investeringen,
innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd.
Zodat de toekomst duurzaam is voor iedereen.

Internationale handel zorgt voor veel Nederlandse banen en inkomen.
Dat verdienvermogen willen we vergroten.
Daarom leggen we meer nadruk op internationale samenwerking rond
kennis en innovatie.Ook willen we meer bedrijven over de grens, met extra
aandacht voor het mkb en startups.
Dit alles doen we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
Kortom: voorkomen, verduurzamen en verdienen.
Voor de wereld, voor Nederland.

Minister Kaag vertelt in haar beleidsnota hoe we deze internationale uitdagingen en kansen oppakken in het belang van Nederland. Centraal daarin staan het voorkomen van conflicten en het verminderen van armoede en ongelijkheid; het bevorderen van duurzame en inclusieve groei en klimaatactie wereldwijd en het versterken van het internationaal verdienvermogen van Nederland.

In de nota Investeren in perspectief lees je er meer over.

Jeugd en werk

‘Gendergelijkheid staat hoog op de prioriteitenlijst. In Egypte nemen weinig vrouwen deel aan de economie. Daar proberen wij verandering in te brengen.’ Aan het woord is Salma El-Fawal. Als programmaleider bij onze ambassade in Egypte helpt ze Egyptische jongeren en vrouwen uit achterstandsregio’s hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Lees hier het hele interview met Salma.

Duurzame inclusieve groei

Samen sta je sterk. Daarom werken wij graag samen met andere organisaties. Zoals met Hivos waarmee we samenwerken aan de toegang tot energiebronnen voor de allerarmsten. Eco Matser van Hivos legt uit waarom: ‘Toegang tot energie is een voorwaarde voor ontwikkeling. We willen bereiken dat mensen mee kunnen besluiten, kunnen werken, daarmee geld kunnen verdienen en zo die energie kunnen betalen.’

Lees hier het hele interview met Eco.

Beeld: ©MAG / Sean Sutton

Humanitaire diplomatie en psychosociale hulp

Wereldwijd kampen veel mensen met psychosociale problemen als gevolg van oorlog en conflict. Voor die mensen zijn een veilige plek en basisvoorzieningen een eerste vereiste. Olivia Douwes en Koen Höcker vertellen hoe we daaraan bijdragen. ‘In Libië is met Nederlandse hulp het plein van een meisjesschool vrij gemaakt van landmijnen. Daardoor kunnen ze daar nu veilig naar school. Zoiets heeft een ontzettend groot effect op de lokale bevolking.’

Lees hier het hele interview met Olivia en Koen.

Verdienen met de duurzame ontwikkelingsdoelen

Christien Aben organiseert handelsmissies. Haar advies aan ondernemers: doe een beroep op de meer dan 140 Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. ‘Dankzij onze contacten gaan deuren open die doorgaans gesloten blijven.’

Lees hier het hele interview met Christien.

Podcast DiplomatieRaakt

India en China zijn economische grootmachten in Azië. Diplomaten Guido Tielman en Koen Sizoo vertellen over onze belangen in deze landen en in Azië in deze aflevering van onze podcastserie #DiplomatieRaakt.

Duurzame en eerlijke productieketens

Nederland maakt zich sterk voor duurzamere productieketens waarin de rechten van werknemers gewaarborgd zijn. Hier en in andere landen. Daarvoor is een aantal convenanten afgesloten met afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over naleving van die rechten. Mahjabeen Quader werkt op de Nederlandse ambassade in Dhaka aan een duurzame en eerlijke textielindustrie. ‘Met hulp van Nederland is de sector veel veiliger geworden en worden de normen meer nageleefd.’

Lees hier het hele interview met Mahjabeen.

Benieuwd naar andere foto’s van Nederlandse ambassades in het buitenland? Volg het ministerie van Buitenlandse Zaken dan ook op Instagram.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn leidend voor het Nederlandse beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De doelen zijn opgesteld in 2015 en moeten voor 2030 een einde maken aan extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’ en ongelijkheid. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Dit zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen:

Het SDG Charter brengt partijen samen die werken aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Directeur Maresa Oosterman vertelt waarom: ‘Als je met partners werkt krijg je nieuwe ideeën.’

Lees hier het hele interview met Maresa.