Mentale gezondheid is een recht, geen luxe

In crisissituaties zijn basisbehoeften als voedsel, water en onderdak natuurlijk onmisbaar.  
Maar er is méér nodig. Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) zijn noodzakelijk bij elke humanitaire respons. Essentieel om levens en samenlevingen weer op te bouwen. MHPSS moet dan ook standaard deel uitmaken van de noodhulp, zodat mensen weer voor zichzelf en anderen kunnen zorgen.

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag zet zich hier nationaal en internationaal voor in. Op maandag 7 oktober opende de minister de Internationale Conferentie over Geestelijke Gezondheidszorg en Psychosociale Steun (MHPSS) in Crisissituaties in Amsterdam.

De internationale MHPSS-conferentie vond plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Er was een gevarieerd programma met vooraanstaande sprekers en uiteenlopende themasessies. Deskundigen, gasten en belangstellenden deelden hun verhaal en expertise.
Beelden van de conferentie zijn op de Flickr-pagina van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te bekijken.

Psychologische Eerste Hulp

“Lichamelijk welzijn is natuurlijk belangrijk. Medische zorg, voedsel, onderdak en water zijn onmisbaar. Maar dat geldt even goed voor geestelijk welzijn. Dat heeft een mens nodig om goed te kunnen functioneren. Of je je nu in Nederland bevindt, in een gebied waar net een natuurramp heeft plaatsgevonden of in een vluchtelingenkamp.” Marina Manger Cats van het Nederlandse Rode Kruis vertelt over het belang van MHPSS en ‘psychologische eerste hulp’.
Lees hier het interview.

Therapiehonden in Oeganda

Op 4 oktober was het Werelddierendag: een mooie kans om aandacht te besteden aan het bijzondere Comfort Dog project in Oeganda, ontwikkeld door Francis Okello Oloya. Projectmanager Sarah Schmidt: “We waren er erg blij mee toen we hoorden dat in Nederland een conferentie wordt gehouden over geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun in crisissituaties. We zien hier in Noord-Oeganda hoe mensen lijden onder de gevolgen van oorlog.”
Lees hier het interview.

Psychosociale hulp in Rwanda

“Als Hutu vrouw in Rwanda was ze getrouwd met een Tutsi man. Tijdens de genocide werden haar man en kinderen vermoord. De daders? Haar eigen broer en vader.” Angela Jansen werkt bij Community Based Sociotherapy Rwanda, een lokale organisatie die Rwandezen ondersteunt om met deze traumatische ervaringen om te gaan.
Lees hier het interview.
 

Hulp in de Hoorn van Afrika

Regionaal humanitair coördinator Marieke Denissen probeert psychosociale steun  in de Hoorn van Afrika op gang te brengen: “Er leven in Afrika veel taboes rond het thema psychische klachten. Mensen zijn bang het stempel zwak of gek te krijgen van hun omgeving als ze om hulp vragen. In Somalië worden mensen in geestelijke nood soms zelfs vastgeketend of opgesloten. Je moet dus heel goed weten wat je doet als je mensen daar wilt helpen.”

Lees hier het interview.

Bijzondere sprekers

Op de Mind the Mind NOW conferentie mochten we veel inspirerende gasten en sprekers verwelkomen. Eén daarvan was jongerenambassadeur Karim Albrem.
Na het derde bombardement op het appartement van zijn ouders in het Syrische Aleppo werd Karim weggestuurd door zijn vader. Hij kwam terecht in Duitsland. Daar volgde hij een training in stressmanagement zodat hij nu ook andere vluchtelingen uit Syrië kan helpen met psychische klachten.

Abdul Karim Albrem MHPSS- Engelstalig

Karim crosses the street.

My name is Karim Albrem.
I'm 24 years old and I'm originally from Aleppo, Syria.
Currently I live in Hamburg, Germany.
I completed training as a psychosocial counsellor, and I worked for two years as a stress management trainer at the University Clinic of Hamburg.

Karim receives his badge for the event.

Thank you very much.

Karim enters the room where the event will take place.

Wow.
In 2015 the bombs were raining down.
My neighbours were buried in the rubble.
After my parents' apartment was bombed for the third time, my father insisted that I leave.

Name title: Abdul Karim Albrem – refugee and MHPSS expert.

Karim Albrem:
So I left.

Name title: Sigrid Kaag – Dutch minister for Foreign Trade and Development Cooperation

And as we can read in the Talmud, every person matters.
Whoever saves a life, saves the world.
Let's go make that happen. Well done.

People applauding.

A man attaches a microphone to Karim:
Hi. Nice to meet you.
That’s good?

Name title: After a long journey Karim reaches Germany.
Where he finds himself traumatized.
He is able to treat himself, by following a MHPSS training.

Karim Albrem:
That was even the turning point that helped me to succeed and to be where I am today.
So, after three months I started to do the training.
I'm now a trainer.
I'm really happy now that I'm supporting my community in their mother tongue.

A woman at the event:
You can explain what it does.

A man at the event:
You can just look around, as if you're there.

Karim looks through a virtual reality headset.

Karim Albrem:
-Wow.

Title: Besides his job at Hamburg University, Karim is active in many ways supporting traumatized refugees in Germany.

Karim Albrem:
Oh my God, I’m completely in another world.
Hello, thank you for organising the summit on mental health.

Karim being interviewed.

Woman with microphone:
Are you staying here?

Karim Albrem:
Yes, I'm staying.

Woman with microphone:
We'll see you tomorrow.

Karim Albrem:
We'll see you tomorrow, sure.

Woman with microphone:
There is also a programme in the afternoon.

Karim Albrem:
Yeah, there is a programme, sure.

Woman with microphone:
See you tomorrow, God willing.

Karim Albrem:
My dream is to have an organization led by refugees and migrants to support our communities.
It's so important and I think even for us, I can say in general, as refugees.

End title: Ministry of Foreign Affairs.
www.government.nl/mindthemindnow
#mindthemindnow
Mind the mind now

Concrete afspraken

Op de conferentie maakten 24 landen en 10 internationale hulporganisaties afspraken over de minimale eisen voor noodhulp.