Ministeries

‘Mensenrechten zijn de basis van alles’

Bahia Tahzib-Lie is de Nederlandse mensenrechtenambassadeur. Zij gelooft in de kracht van een gezamenlijke boodschap voor de verbetering van mensen-rechtensituaties. ‘In feite zijn we allemaal mensenrechtenambassadeurs.’

Staande vrouw met handen op tafel en karaf - Bahia Tahzib-Lie
©Free Press Unlimited/Joris Bulckens

‘Als mensenrechtenambassadeur zet ik mij in voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Dat doe ik op verschillende manieren. Binnen het ministerie bevorder ik de verwevenheid van mensenrechten met andere terreinen. Verder bespreek ik mensenrechtensituaties met andere landen. Dat kan zijn om onze zorgen over te brengen, maar ook om samenwerking te zoeken. Bijvoorbeeld met landen die een bepaald onderwerp ook als prioriteit zien. Of landen die we een beetje over de streep kunnen trekken om een initiatief te nemen. En ik praat met vertegenwoordigers van onder andere ngo’s, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, zowel in Nederland als tijdens mijn reizen. Een gezamenlijke boodschap is heel krachtig. In feite zijn we allemaal mensenrechtenambassadeurs.’

Het Nederlandse mensenrechtenbeleid

‘Nederland staat voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Deze maand staat niet alleen in teken van het 71-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens maar ook het 40-jarig bestaan van het Nederlands mensenrechtenbeleid. We zijn het enige land in de wereld dat bevordering van de internationale rechtsorde expliciet in de grondwet heeft opgenomen. Daar kunnen we trots op zijn. Bij de bevordering van de internationale rechtsorde hoort ook accountability, het afleggen van verantwoording. Iemand die mensenrechten schendt moet zich voor bijvoorbeeld een rechtbank of tribunaal verantwoorden. Zoals recent is gebeurd met Bosco Ntaganda, de Congolese militieleider die is veroordeeld door het Internationaal Strafhof.’ 

Mensenrechten aan de basis

‘Mensenrechten staan eigenlijk aan de basis van alles. Als we de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties willen bereiken is bevordering van mensenrechten essentieel. Het bewustzijn dat mensenrechten onlosmakelijk zijn verweven met veiligheid, ontwikkeling en rechtsstatelijkheid is de laatste 20 jaar enorm gegroeid. Maar het kan altijd beter, en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.’

Bahia Tahzib-Lie - Twee vrouwen en man drukken op grote knop met toeschouwers op achtergrond

Loopbaan en drijfveer

‘Mensenrechten lopen als een rode draad door mijn loopbaan. Vanaf mijn proefschrift over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging tot aan mijn huidige functie als mensenrechtenambassadeur speelden mensenrechten altijd een rol. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken begon ik ook als beleidsmedewerker mensenrechten. In deze functie kreeg ik de vrijheid om veel bijzondere dingen te doen. Zo liet ik voor de vijftigste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens een kleurrijke poster maken. Een illustrator visualiseerde elk mensenrechtenartikel om ook onder kinderen meer bewustzijn te creëren. De posters kwamen vervolgens door scholen in het hele land te hangen. Daarnaast schreef ik samen met een collega de eerste versie van de VN-mensenrechtenresolutie die eremoord op vrouwen en meisjes veroordeelt en voerden we de onderhandelingen.’

‘Mensenrechten zijn er voor iedereen, ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doet of waar je in gelooft. Ik heb altijd een passie gehad voor mensenrechten. Die passie is mede geïnspireerd door mijn ouders en veel principes van mijn geloof, het baha’i, die overeen komen met de universele mensenrechten.’

20 jaar mensenrechtenambassadeur

‘In mijn eerste jaren bij Buitenlandse Zaken werkte ik samen met Renée Jones-Bos, de eerste mensenrechtenambassadeur. Nu, bijna 20 jaar later, ben ik vereerd dat ik in haar voetsporen treed. Volgend jaar zullen we aandacht geven aan het twintigjarig bestaan van de functie van mensenrechtenambassadeur van ons Koninkrijk.’
Poster with text and illustrations
Beeld: Bron: Bahia Tahzib-Lie