Ministeries

‘Thailand is geen LHBTI-paradijs’

Zon, zee, strand en een uitbundig uitgaansleven. Thailand heeft het imago van een feestparadijs, vrij van alle taboes. Maar de werkelijkheid is een stuk grimmiger, weet ambassademedewerker Chayanuch Thananart.

Chayanuch Thananart 1

Iedere ochtend zegt ze haar geadopteerde poedels Cupcake en Whipped Cream, waarmee ze in de buitenwijken van Bangkok woont, gedag om zich in de verkeerschaos rond Bangkok te begeven. In theorie heeft ze amper vijftien minuten nodig om van haar huis naar de Nederlandse ambassade te komen. In werkelijkheid vaak meer dan een uur.

Eenmaal op de plaats van bestemming zet Chayanuch zich als senior medewerker politiek iedere dag weer in voor de mensenrechten in Thailand.

Mensenrechten

‘Buitenlanders denken vaak dat Thailand open staat voor alle soorten mensen. Maar Thailand is geen LHBTI-paradijs. Er is nog lang geen sprake van gelijke rechten voor iedereen. Discriminatie en misbruik komen veel voor. Er is dus genoeg ruimte voor verbetering.
Natuurlijk is geen land perfect maar Nederland staat erg goed bekend, als een echte frontrunner op het gebied van mensenrechten. Die goede naam geeft ons als ambassade ruimte om onze ervaring en kennis te delen en zo anderen te ondersteunen.’

LHBTI’S

‘Gender wordt niet langer opgevat als iets wat maar twee kanten kent. De werkelijkheid is veel complexer. Gelijkheid en inclusiviteit zijn dus ook voor veel verschillende groepen mensen belangrijk.

Dit jaar werkten we mee aan een conferentie om diversiteit en inclusiviteit op de werkplek te promoten. We werken daarvoor samen met een plaatselijke organisatie, OUT BKK Business Network, opgericht door een Nederlander. Hij zet zich in voor de positie van LHBTI’S en heeft een groot netwerk in de Thaise zakenwereld. Hij kan daardoor veel mensen bereiken.’

Vrouwen

‘Door die mensen te helpen die op hun beurt anderen helpen, bereiken we meer dan wanneer we op eigen houtje aan de slag gaan. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld ook de Thaise vrouwencoalitie, een organisatie die echt gezien wordt door de overheid.

Deze groep wilde een bijeenkomst organiseren rond het thema vrouwendiscriminatie. Wij hebben ze toen bijgestaan door de residentie als locatie aan te bieden voor hun persconferentie. We hielpen met de voorbereidingen, catering, organisatie en promotie. Onze uitgaven waren minimaal maar het event werd een groot succes. Er kwamen veel bezoekers en we kregen volop media-aandacht.’

Mensenrechtenactivisten

‘Ik woon ook regelmatig rechtszaken bij waar mensenrechtenactivisten gedaagd worden. We kunnen  niet rechtstreeks ingrijpen in de rechtsgang. Die moeten we respecteren. Maar het is belangrijk daar te zijn als observator. Je moet ook het effect van mentale ondersteuning en advies niet onderschatten. En door de vrijwilligers te helpen die zich  voor de gedaagden inzetten, kunnen we een verschil maken.

We bieden een luisterend oor en helpen met praktische zaken zoals vervoer, training of fondsen. Op die manier help je één iemand, maar daarmee bereik je dan weer honderd anderen.

Chayanuch Thananart 2