Ministeries

'Ook tijdens de coronacrisis staan wij klaar voor ondernemers met internationale ambities'

Ondernemers met internationale ambities kunnen gebruik maken van de financieringsregelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beleidsmedewerkers Internationale Financiering en Ondernemen, Jurgen Bartelink en Wouter Schnitzler, vertellen over het belang van de financieringsregelingen, ondernemen tijdens corona én hun passie voor het MKB.

Belang van financiering: hier én daar

Wouter: ‘Wij bieden hulp aan ondernemers om hun financiering rond te krijgen. Dit wordt steeds lastiger voor bedrijven die zaken willen doen in een opkomende markt of ontwikkelingsland. Dit komt vooral doordat banken zich in de huidige situatie verder terugtrekken. Soms omdat ze de lokale markt steeds minder goed kennen als gevolg van het sluiten van buitenlandse filialen, maar ook omdat ze vanwege nieuwe wet- en regelgeving meer geld in kas moeten houden. Daarbij geven banken de voorkeur aan grote transacties, omdat daar voor hen meer winst in zit.

Niet alleen Nederlandse ondernemers lopen door deze trends kansen mis. Ook de kansen om bij te dragen aan betere sociaal-economische omstandigheden in opkomende markten en ontwikkelingslanden gaan zo verloren. Mede dankzij DGGF en DTIF worden handel en hulp, twee pijlers van het buitenlandbeleid, gestimuleerd.’

Wouter Schnitzler, beleidsmedewerker Internationale Financiering en Ondernemen

Financieringsregelingen: DTIF en DGGF

Jurgen: ‘Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) is een financieringsregeling met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten. Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een financieringsregeling met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers die investeren in de ontwikkeling van opkomende markten en ontwikkelingslanden. Voor meer inhoudelijke achtergrondinformatie over DTIF en DGGF raad ik de publicatie van Atradius aan.’

Jurgen Bartelink, beleidsmedewerker Internationale Financiering en Ondernemen

Ondernemen tijdens corona

Jurgen: ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn merkbaar in ons werk, maar zeker niet alleen op een negatieve manier. Zo zien we een toegenomen belangstelling voor de financieringsregelingen van bedrijven uit de hoek van de medische technologie.

Een voorbeeld hiervan is Delft Imaging. Dit bedrijf helpt de Ghanese overheid om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Hiervoor heeft Delft Imaging zijn röntgenscreeningtool voor tuberculose omgebouwd tot CAD4COVID, een tool die het coronavirus kan opsporen. Dankzij financiering uit het DGGF en de snelle goedkeuring, is deze technologie al geleverd aan ziekenhuizen in Ghana.

Een ander voorbeeld is het bedrijf Healthy Entrepreneurs. Dit bedrijf brengt medische basiszorg, werk en inkomens in afgelegen dorpen in Zuidelijk Afrika en is door de Oegandese regering gevraagd een 'COVID-19 Response' te ontwikkelen. De andere kant van de medaille is dat sommige bedrijven hun internationale plannen op de lange baan moeten schuiven omdat zij nu niet in staat zijn om naar het buitenland te reizen.

Wij als beleidsmedewerkers spelen tijden de coronacrisis in op de ontwikkelingen door maatwerk te leveren aan de ondernemers. In het ene geval betekent dit dat we uitstel van betaling moeten verlenen als een ondernemer al een financiering heeft lopen. En in andere gevallen denken we actief mee met MKB’ers die een financiering aanvragen zodat een plan aansluit bij de realiteit van dit moment.’

Ghana-project Delft Imaging: CAD4COVID op 55 locaties

Passie voor het MKB

Wouter: ‘Ik spreek ook namens Jürgen als ik zeg dat wij beide een passie voor het MKB hebben. Het is inspirerend om met ondernemers in gesprek te zijn en hen te ondersteunen bij hun financieringsaanvraag. Wij zien van dichtbij kleine en grote ideeën de grens over gaan en verder groeien. Het is ook waardevol om vanuit het ministerie het MKB te ondersteunen.

Wij zien dat ons werk zichtbare en directe impact heeft. Bijvoorbeeld in het creëren van echte en eerlijke banen in een opkomende markt, het verbeteren van de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland of het verkleinen van de impact van de landbouw op het milieu in een kwetsbaar natuurgebied. Resultaten die niet altijd in geld zijn uit te drukken, maar minstens net zo waardevol zijn.’