‘Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is dé plek waar Nederland zichzelf op de kaart kan zetten’

Deze maand is Nederland weer aanwezig bij een van de belangrijkste momenten in de internationale diplomatie: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toch is er in Nederland relatief weinig aandacht voor de VN. We spreken met Marian Blondeel, hoofd van de Benelux & EU Desk bij het Regionaal Informatiecentrum van de VN.

Beeld: © VOKA
Marian Blondeel, hoofd Benelux & EU Desk bij het Regionaal Informatiecentrum van de VN

‘De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar, in een tijd waarin we meer dan ooit collectieve actie nodig hebben. De huidige COVID-19-pandemie toont aan dat we maar zo sterk zijn als de zwakste schakel. Internationale samenwerking is cruciaal om de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog te overwinnen.’

Verwoesting

‘De VN is ontstaan ​​na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog met als missie het handhaven van internationale vrede en veiligheid. Nederland was bij de eerste lidstaten die in 1945 het VN-Handvest ondertekenden.

75 jaar later is de VN uitgegroeid tot een hoofdrolspeler op het vlak van conflictpreventie en –bemiddeling. De VN bevordert duurzame ontwikkeling om armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en aantasting van het milieu aan te pakken.

Die thema’s gaan elk land aan, inclusief Nederland. Uitdagingen als deze kunnen niet door één enkel land worden opgelost. Het belang van de VN voor Nederland zit hem dus in de waarde van multilateralisme. Samen kun je veel meer dan alleen.’

Aandacht

‘In het dagelijkse leven van Nederlanders lijkt de VN niet altijd tastbaar. Maar als je even verder kijkt, dan zie je dat een open en internationaal georiënteerd land als Nederland sterk afhankelijk is van wat er in de wereld gebeurt; Nederland rekent op respect voor de rechtstaat om ontwikkeling en welvaart te kunnen garanderen.

Niet voor niets is Den Haag de thuisbasis van het Internationaal Gerechtshof, het enige grote VN-orgaan dat niet in New York, maar in het Vredespaleis in Den Haag is gevestigd. Ook tal van andere VN-agentschappen, fondsen en programma’s zijn in Nederland vertegenwoordigd.’

Algemene vergadering

‘De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is dé plek waar Nederland zichzelf op de kaart kan zetten en zijn visie over belangrijke thema’s kan delen. Daarom proberen we Nederlanders op verschillende manieren te betrekken bij het werk van de Verenigde Naties.

Via een wereldwijde enquête vragen we iedereen naar hun toekomstbeeld. De voorlopige resultaten worden tijdens de Algemene Vergadering aan wereldleiders voorgesteld. Ook willen we meer Nederlanders, en dan vooral jongeren, bereiken door samenwerking met onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken. Denk aan de muziekchallenge rond 75 jaar Internationaal Gerechtshof.

In de afgelopen 75 jaar hebben we gezien dat VN-waarden zoals het bevorderen van vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling steeds meer weerklank vinden. Juist nu is het van levensbelang om daarmee door te gaan. Want alleen samen lukt het om armoede uit te roeien, de planeet te redden en een vreedzame wereld op te bouwen.’