Mee met de jongerenwandeling voor klimaat

Van 31 juli tot en met 21 augustus wandelden jongeren ruim 500 km door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat, de natuur, en hoe deze samenhangen met de mentale gezondheid van jongeren. Iedere etappe sloten verschillende experts bij ze aan. Ook Carola van Rijnsoever, Directeur Inclusieve Groene Groei bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, liep met de jongeren mee.

Carola van Rijnsoever tijdens de wandeling in gesprek met een van de klimaatjongeren
©Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vroeg op

‘Om 6 uur opstaan. Normaal gesproken is dat niet mijn ding. Maar nu deed ik het graag. Het was nog wel even een reis vanuit Den Haag naar Drenthe, om daar in het dorp Sleen van start te gaan. Ik werd gevraagd om mee te lopen door de jongerenvertegenwoordigers die bij het initiatief aangesloten zijn. Ook jongeren die zich via de website opgegeven hadden, wandelden mee. Ik ging vooral om te luisteren naar wat deze jongeren te vertellen hebben. Ik wil weten wat jongeren bezighoudt, wat hun ideeën zijn, en ze een hart onder de riem steken.’

Mentale gezondheid

‘Het initiatief richt zich op de link tussen de natuur, klimaatverandering en de mentale gezondheid van jongeren. En die link is er. Voor heel veel jongeren is het moeilijk om met alles wat er om ons heen gebeurt, om te gaan. Er zijn jongeren die zaken als het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering als een heel directe drieging ervaren. Een gevoel van machteloosheid speelt vaak een rol. Eerder liep ook een klimaatpsycholoog een etappe mee. Ik hoop dat ik kan laten zien dat we echt wel actie kunnen ondernemen. Samen er iets tegen doen: ik denk dat dat de beste manier is om met klimaatverandering om te gaan.’

Carola van Rijnsoever bij aanvang van de wandeling in gesprek met klimaatjongeren
©Ministerie van Buitenlandse Zaken

Klimaat en corona

‘Het mooie aan deze tochten is dat de omgeving het allemaal heel tastbaar maakt. We wandelden midden tussen de weilanden. Hierbij speelt corona natuurlijk ook een rol. Door samen naar buiten te gaan en daarbij afstand te houden, kun je op een veilige manier toch samen het gesprek aangaan.
Corona heeft ook effect op hoe we nu met klimaatverandering omgaan. Aan de ene kant lijkt er minder ruimte om te investeren in duurzaamheid. Maar de crisis biedt ook kansen. Vanuit overheden wordt nu veel geïnvesteerd in herstel. En die investeringen kun je aangrijpen om een betere samenleving te creëren. Wij maken ons er hard voor, dat alle investeringen in lijn zijn met de klimaatafspraken. We zijn als Nederland bijvoorbeeld covoorzitter van een partnerschap, dat ervoor gezorgd heeft dat er bij de herstelplannen in veel landen ook een klimaatadviseur aanschuift. Dat was eerst misschien niet gelukt.’

Carola van Rijnsoever bij een bloembed waar de bloem van het type 'Carolus' groeit
©Ministerie van Buitenlandse Zaken

Toekomst

‘Ik hoop dat dit wandelinitiatief eraan bijdraagt dat er een sterker netwerk ontstaat tussen jongeren en allerlei beslissers: van maatschappelijke organisaties tot banken, en van kennisorganisaties tot overheden.
Het is belangrijk dat we de rol en bijdragen van jongeren erkennen, en oog hebben voor hun terechte zorgen. Omgekeerd hoop ik dat ik iets van mijn optimisme aan de jongeren kan overdragen. We staan voor een grote klus, maar we kunnen die samen echt klaren.’