Ministeries

‘Zoveel werkloze jongeren: het is een tikkende tijdbom’

Twaalf jonge onderzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten interviewden ruim duizend leeftijdsgenoten om te achterhalen wat zij nodig hebben op het gebied van onderwijs en werk. Tijdens het Youth at Heart virtual forum werden de aanbevelingen gepresenteerd. Primrose Nanchani van Restless Development trainde de jonge onderzoekers vanuit Zimbabwe.

Restless Development traint jongeren over de hele wereld in het tonen van leiderschap om positieve veranderingen teweeg te brengen. Het idee is dat de jonge leiders weer andere jongeren in hun omgeving inspireren. Op die manier vormen jongeren de sleutel naar welvarende en veerkrachtige gemeenschappen. Wij luisteren naar jonge mensen, want zíj zijn de experts als het gaat over wat jongeren nodig hebben op het gebied van onderwijs en werk. Het onderzoek voorafgaand aan het Youth at Heart virtual forum van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd dan ook geleid én uitgevoerd door jongeren. Samen met collega’s selecteerde ik jonge onderzoekers uit Libanon, Tunesië, Egypte, Burkina Faso, Gambia, Nigeria, Sudan, Zuid-Sudan, Ethiopië, Somalië en Kenia. Gedurende twee weken volgden ze online trainingen over interviewtechnieken, het verzamelen van data en het analyseren van gegevens. Samen bedachten we goede interviewvragen die ze aan jongeren in hun eigen land konden stellen.’

Primrose
Vanuit Zimbabwe selecteerde Primrose de onderzoekers

Studenten en vluchtelingen

‘In elk land organiseerden we focusgroepen om met jongeren in gesprek te gaan. In totaal vonden er 51 groepsgesprekken plaats, waaraan 121 jonge mannen en 120 vrouwen deelnamen. Daarnaast wilden we jongeren face to face interviewen, maar dat kon niet doorgaan vanwege corona. Aangezien de meeste jongeren via WhatsApp communiceren en het wel gewend zijn om video- en audio-opnames te maken, beantwoordden ze op die manier onze vragen. In totaal ontvingen we 370 video’s uit elf verschillende landen. Om de uitkomsten uit de focusgroepen te toetsen, deden we nog een online survey waaraan 650 respondenten deelnamen. In drie weken tijd spraken we meer dan duizend jongeren. We interviewden studenten van universiteiten, maar ook jongeren in dorpjes op het platteland. Unicef hielp ons om vluchtelingen te vinden die wilden meewerken. We probeerden jongeren uit alle lagen van de bevolking te betrekken bij het onderzoek.’

Restless Development
Het onderzoek werd geleid en uitgevoerd door jongeren

Doordringen tot de kern

Peer-to-peer onderzoek heeft allerlei voordelen. Jongeren stellen betere vragen omdat zij zich kunnen inleven in de situatie van leeftijdsgenoten. Daarnaast kunnen jongeren sneller het vertrouwen winnen. Als leeftijdsgenoten met elkaar praten, dan voelen beide gesprekspartners zich meer op hun gemak en zullen ze eerder open en eerlijk antwoorden. De onderzoekers interviewden in hun eigen taal, zodat ze konden doordringen tot de kern. Door het stellen van betere vragen en het voeren van gelijkwaardige gesprekken verzamel je betere data, wat tot betere inzichten leidt. Door het uitvoeren van dit onderzoek toonden de jongeren leiderschap – iets wat Restless Development stimuleert. Want door leiderschap te tonen, inspireer je mensen in je omgeving.’

Deelnemers Youth at Heart virtual forum
Online werden de jonge onderzoekers klaargestoomd voor hun werk

Praktische oplossingen

‘Ik ben verrast door het leiderschap dat jongeren hebben getoond in respons op COVID-19. Toen dit virus over de hele wereld opschudding veroorzaakte, brak er paniek uit. Jongeren konden niet meer naar school. Er ontstond een digitale kloof, want lang niet iedereen heeft toegang tot internet. Sneller dan lokale overheden bedachten jongeren praktische oplossingen om de hygiënemaatregelen te kunnen naleven. Zo maakten ze zelf zeep en plaatsten ze handwasstations in wijken waar mensen thuis geen stromend water hebben. En het waren de jongeren die bewustwordingscampagnes opstartten. Jongeren lieten zien dat ze weerbaar zijn.’   

Kloof tussen rijk en arm

‘Uit ons onderzoek kwam naar voren dat onderwijs niet goed aansluit bij de beroepspraktijk. Na het afstuderen lukt het maar weinigen om werk te vinden. Afgestudeerden zijn niet voorbereid op de realiteit en missen vaardigheden. Tijdens hun opleiding leren jongeren bijvoorbeeld niet hoe ze een bedrijf moeten opzetten. Ze kiezen elk baantje om maar iets te kunnen verdienen. Zo’n groot aandeel jongeren in de samenleving kan geen werk vinden; het is een tikkende tijdbom. Als we hier geen aandacht voor hebben, dan verergert de armoede en wordt de kloof tussen arm en rijk nog groter. Daarnaast zullen veel jonge werklozen problemen krijgen met hun mentale gezondheid. Mensen die geen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving voelen zich waardeloos en dat kan leiden tot depressie.’

Minister Kaag en jonge onderzoeker uit Libanon
Tijdens het Youth at Heart virtual forum deelt Aya-Maria uit Libanon haar ervaringen met minister Kaag

Richtlijnen om jongeren te betrekken

‘Activisme van jongeren zie ik wel op social media, maar in de politiek hoor ik de stem van jongeren nog niet. Plekken waar beslissingen worden genomen, worden nog steeds gedomineerd door oudere generaties. Onderschat jongeren niet! Jongeren hebben de antwoorden. Luister naar jongeren en geef hen het vertrouwen. Het Youth at Heart virtual forum dat Buitenlandse Zaken begin november organiseerde was daarvan een goed voorbeeld. Tijdens dat digitale evenement presenteerden wij The Youth at Heart Principles. Youth at Heart is niet het einde, het is juist het begin. Wij gaan terug naar al onze interviewkandidaten om onze bevindingen te delen. Ik hoop dat overheden, bedrijven en organisaties de uitgangspunten gaan gebruiken als richtlijn in hun eigen omgeving, want voor het creëren van een betere wereld heb je jongeren echt nodig.’