‘Juist nú zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen relevant’

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN bestaan vijf jaar en moeten over tien jaar zijn gerealiseerd. Sandra Pellegrom legt het belang uit van de doelen en wat er voor nodig is om ze te bereiken, ‘Samenwerking is essentieel.’

‘Dit jaar bestaan de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, vijf jaar. En juist dit jaar zie je hoe relevant ze zijn. Wereldwijde uitdagingen voor milieu en klimaat, groeiende ongelijkheid en daarbovenop de coronacrisis. Dan snap je gelijk hoe belangrijk het is om te investeren in bijvoorbeeld goede gezondheidszorg en onderwijs. Want dat maakt samenlevingen weerbaarder tegen dit soort crises. En dat willen we met de SDG’s bereiken.’

Het een niet zonder het ander

‘Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze zijn vastgesteld door de VN, met inspraak van groepen en organisaties uit de samenleving. Je kunt het zien als een wereldwijd gedeeld plan voor een wereld met een inclusieve en groene samenleving, waarin iedereen kan meedoen.

De SDG’s zijn een combinatie van doelen die al bestonden. Sommigen daarvan gingen over basisvoorzieningen in ontwikkelingslanden, andere over verduurzaming en een gezonde planeet. Al die doelen hebben een sterke onderlinge samenhang. Zonder een gezonde planeet kun je geen ontwikkeling creëren. En beiden zijn niet mogelijk als mensen geen gelijke kansen en rechten hebben. Daarom zijn al die verschillende doelen samengevoegd in de SDG’s.’

Combineren van doelen

‘Er zijn geen makkelijke antwoorden op de uitdagingen waarvoor we staan in de wereld. De SDG’s moedigen ons aan om te zoeken naar innovatieve oplossingen waarbij we verschillende doelen combineren.

Een goed voorbeeld daarvan is het project De Rijke Noordzee. In de Noordzee komen steeds meer windmolenparken die ons land van energie voorzien. Maar je kunt er meer mee doen. Zo kun je rond de fundering van de molens kwetsbare oesters uitzetten. Daarmee creëer je kraamkamers waar ook andere vissoorten op afkomen. Zo combineer je hernieuwbare energie met de ontwikkeling van biodiversiteit en zelfs met duurzame visserij, want de windmolens bieden bescherming tegen sleepnetten.’

Zoeken naar verbinding

‘Samen met een jong en enthousiast team werken we eraan om de SDG’s in Nederland steeds meer bekendheid te geven. Ik breng samenwerkingen tot stand tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere groepen. En moedig ze aan om met de doelen aan de slag te gaan.

Samen met collega’s van andere ministeries werk ik aan versteviging van de SDG’s binnen het Nederlandse overheidsbeleid. Overal zoek ik naar verbindingen die de doelen verder kunnen brengen.’

Langetermijnbelangen

‘Want samenwerking blijf cruciaal. Overheden kunnen dit soort dingen niet alleen. Daarvoor zijn de uitdagingen te groot. Het is mooi om te zien dat andere partijen in de samenleving ook hun rol en verantwoordelijkheid pakken. Ik zie veel bedrijven die zijn geïnspireerd door de SDG’s en zeggen, ‘natuurlijk is winst voor ons belangrijk, maar ons langetermijnbelang ligt ook in een gezonde planeet.’

Ook veel gemeenten zijn ermee bezig, en steeds meer scholen zoeken naar manieren om de doelstellingen van de SDG’s te integreren in de lesstof. Zo zie je steeds meer betrokkenheid en die hebben we nodig om de uitdagingen aan te pakken.

Nederland in de voorhoede

SDG Nederland is een van de bewegingen waarmee wij samen werken. Het SDG Charter, waar SDG Nederland uit voortkomt, is al opgericht voordat de SDG’s waren aangenomen in de VN.

De beweging is een initiatief van een paar bedrijven en maatschappelijke organisaties die al heel actief waren tijdens de onderhandelingen voor de SDG’s. Inmiddels hebben zich meer dan 600 bedrijven, ngo’s, jongerenorganisaties, gemeenten en financiële instellingen aangesloten bij SDG Nederland. Die betrokkenheid laat zien dat Nederland internationaal echt in de voorhoede loopt als het gaat om partnerschappen voor de SDG’s.'

SDG Action Day

‘SDG Nederland organiseert ieder jaar op 25 september de SDG Action Day. Onder het thema Decade of Transformation zijn er dit jaar discussies en workshops over de transities die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 te behalen. Vanwege corona gebeurt dat dit jaar digitaal, dus meedoen is eigenlijk makkelijker dan ooit.’

Positieve energie

‘Voor mij is het heel bijzonder om te zien hoeveel we in Nederland bezig zijn met ontwikkeling. Met het omsturen van onze maatschappij naar een samenleving die duurzamer is en waarin iedereen mee kan komen. Dagelijks zie ik bij de mensen die ik spreek het geloof in de samenleving, het geloof in elkaar en in positieve verandering. Dat geeft me zoveel energie.’

Sandra Pellegrom is Coördinator nationale implementatie Sustainable Development Goals