‘Alles op alles zetten om een lockdown-generatie te voorkomen’

Bij elke crisis worden jongeren als eerste en het hardst geraakt. De impact van het coronavirus is echter extreem negatief. Susana Puerto Gonzalez, Senior Youth Employment Specialist bij ILO (International Labour Organization) legt uit waarom deze crisis voor jongeren wereldwijd bedreigender is dan eerdere crises.

‘De impact van de pandemie op jongeren wereldwijd is groter en dieper dan elke andere crisis die ik heb meegemaakt. De reden hiervoor is dat deze crisis de bodem wegslaat onder drie belangrijke pijlers die de toekomst van jongeren maken of breken: onderwijs, werkgelegenheid en mentale gezondheid.’

Toegang tot onderwijs afgesneden

‘Uit onderzoek door ILO onder ruim 12.000 jongeren blijkt dat 75% van de respondenten minder toegang tot onderwijs en training heeft dan voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. We zien in de cijfers grote regionale verschillen. Vooral ontwikkelde landen profiteren van hun ICT-infrastructuur waardoor online leren op afstand mogelijk is. Maar voor het overgrote deel van de jongeren wereldwijd is leren op afstand met behulp van internet en een computer alleen iets waar ze van kunnen dromen. Doordat 3 van de 4 jongeren praktijkopleidingen volgen, waarbij zij tegelijkertijd leren en werken, komt ook de transitie van onderwijs naar een baan in gevaar.’

Nieuw: impact op aanbod en kwaliteit van arbeid

‘Er ontstaat namelijk een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten waardoor het aanbod en de kwaliteit van arbeid afneemt. En dat is nieuw. Tijdens de financiële crisis in 2008 zag je dat vooral de vraag naar arbeid daalde. Maar doordat de toegang tot onderwijs nu is afgesneden, zien we het aanbod van jongeren met een beroeps- of praktijkopleiding afnemen. Hierdoor grijpt deze crisis dieper en langer in op het toekomstperspectief. De huidige situatie is dat 1 op de 6 jongeren met werken gestopt is vanwege de coronacrisis. De groep in de leeftijd van 18 tot 24 is het meest kwetsbaar. Dit zijn vaak starters met weinig ervaring die als eerste ontslagen worden. Ook jongeren met administratief en ambachtelijk werk en banen in de verkoop en dienstverlening, staan sneller op straat. De lockdowns en maatregelen rondom social distancing zijn een mogelijke verklaring dat jonge ondernemers en jongeren die afhankelijk zijn van bedrijven die open blijven, harder geraakt worden.’

Werkende jongeren worden hard geraakt door lockdowns en maatregelen rondom social distancing

Sporten voor mentale gezondheid

‘De onzekerheid die deze pandemie met zich meebrengt, heeft bij 17% van de jongeren invloed op de mentale gezondheid. Jongeren kampen met angstgevoelens en depressies. Waar sport in de programma’s van ILO voorheen een manier was om vaardigheden zoals samenwerking en leiderschap te trainen, zetten wij het sporten nu in als uitlaadklep voor jongeren om mentaal gezond te blijven.’

Lockdown-generatie voorkomen

‘Het ontstaan van een lockdown-generatie is door de impact op onderwijs, arbeid en de mentale gezondheid een reëel gevaar. Een pasklare oplossing is er niet. ILO draagt bij aan oplossingen via het ILO Governing Body. In dit uitvoerend orgaan brengt ILO vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheden samen om naar oplossingen te zoeken. Een van de oplossingen is in ieder geval om nu al fors te investeren in onderwijs en arbeid voor jongeren. Dus niet wachten tot de pandemie voorbij is, maar nu al duurzaam beleid ontwikkelen. De urgentie van ILO’s wereldwijde initiatief voor fatsoenlijke banen voor jongeren, Global Initiative for Decent Jobs for Youth, is dankzij corona alleen maar groter geworden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een van de partners van dit initiatief dat bijdraagt aan het in 2030 halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s, Sustainable Development Goals).'

Youth at Heart virtual Forum

‘Het beeld is dus somber op het moment, maar ik ben optimistisch over de veerkracht en betrokkenheid van jongeren. Tijdens het Youth at Heart virtual Forum van 2 november jl. zag ik zoveel optimisme en kansen. Lees bijvoorbeeld eens hoe jonge Kenianen met corona omgaan of hoe weerbaar jonge Libanezen en Syrische vluchtelingen zijn tijdens deze pandemie. De Libanezen en Syriërs maken deel uit van PROSPECTS; een programma waarin onder andere wordt samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat zich richt op het versterken van opvang en bescherming voor vluchtelingen en ontheemden in de regio.'

Jongeren zijn solidair

‘Uit ons onderzoek is ook naar voren gekomen dat jongeren tijdens deze crisis solidair en actief zijn. Niet alleen met hun eigen groep, maar met de hele samenleving. 1 op de 4 doneert geld en doet aan vrijwilligerswerk. Dit feit is niet alleen hoopvol, maar cruciaal. Het bestrijdt de beeldvorming dat jongeren egoïstisch zijn tijdens de pandemie. Ze inspireren en zijn onderdeel van de oplossing. En ze zijn de toekomst. Een toekomst die ze verdienen en waar iedereen de verantwoordelijkheid voor moet nemen om die te realiseren.’