Ministeries

'Maak gebruik van de kracht en creativiteit van jongeren’

Op 2 november vond het Youth at Heart virtual forum plaats. ‘Het evenement vond natuurlijk online plaats’, vertelt Tijmen Rooseboom, ambassadeur voor Jongeren, Onderwijs en Werk. ‘Van een kant is dat jammer, maar daardoor konden wel jongeren en beleidmakers van over de hele wereld deelnemen, ook in de aanloop naar het event toe. En het is nog niet klaar. De aandacht voor jongeren, het betrekken van jongeren: dat is iets waar wij en onze partners mee aan de slag blijven.’

Tijmen Rooseboom, ambassadeur voor jongeren, werk en onderwijs tijdens het Youth at Heart virtual forum
©Ministerie van Buitenlandse Zaken
Tijmen Rooseboom is ambassadeur voor Jongeren, Onderwijs en Werk

Onderwijs en werk

‘Tijdens het Youth at Heart virtual forum besteedden we aandacht aan het perspectief voor jongeren op het gebied van onderwijs en werk. Wereldwijd staan jongeren voor grote uitdagingen. Veel jongeren worstelen om een stage of werk te vinden. Door de huidige coronapandemie en de gevolgen daarvan worden ze extra hard getroffen. Jonge mensen werken vaak in de informele sector of hebben tijdelijk werk, en verloren nu vaker hun bron van inkomsten. Toegang tot goed onderwijs is niet vanzelfsprekend. Wat je vaak ziet, is dat het onderwijs niet goed aansluit bij wat er op de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Er wordt dan al snel gedacht aan digitale vaardigheden. Maar het is veel breder dan dat. Zogenaamde ‘soft skills’, zoals communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, samenwerken: daar moet ook aandacht voor zijn.’

Kracht en creativiteit

‘Hiervoor heb ik 7 jaar in Afrika gewerkt. Ik was plaatsvervangend ambassadeur voor Somalië, ik heb gewerkt voor de EU in Kenia, en voor VN-Vredesmissies in Zuid-Soedan en Ivoorkust. Je woont daar, je hebt contact met de mensen om je heen. Het viel me toen al op hoe vaak jongeren, ook wanneer alles tegen zat, er hun schouders onder zetten. Ik heb jongeren ontmoet die verandering wilden brengen en allerlei initiatieven startten, of die de stap aandurfden om te gaan ondernemen. Maar ik heb in Somalië en Zuid-Soedan ook gezien hoe jongeren in de knel komen en een pion kunnen worden in terreur en conflict. Als jongeren een positief perspectief wordt geboden, dan kan de samenleving gebruik maken van de kracht en creativiteit van de jonge generatie.’

Slotsessie Youth at Heart met van links naar rechts Tijmen Rooseboom, Ikenna Azuike, Noah Hajji en Denis Odhiambo
©Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het Youth at Heart virtual forum is slechts het begin

Jongeren als partners

‘In ons beleid gaat het er niet alleen om dat we investeren in onderwijs en werk voor jongeren. Jongeren moeten ook de kans krijgen om actief deel te nemen. Ze moeten gehoord worden binnen de samenleving en in het beleid. We zien jongeren niet alleen als een doelgroep van beleid, maar ook als partners. We zetten in op jongerenparticipatie.'

'Met het Youth at Heart virtual forum heeft onze inzet een enorme boost gekregen. We hadden al de strategie ‘Youth at heart’, en met de youth principles die tijdens het forum gespresenteerd zijn en de jongeren adviescommisie beschikken we nu over de tools om er samen de schouders onder te zetten.'