Ministeries

‘Somberen over Brexit helpt niet’

Ondernemers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben last van de Brexit. Dat is een feit. Maar het heeft geen zin om in de achteruitkijkspiegel te blijven kijken. Anton Valk kijkt liever vooruit. ‘Kansen genoeg voor ondernemers aan beide kanten van het Kanaal om hier goed uit te komen’, aldus de voorzitter van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (Netherlands British Chamber of Commerce, NBBC).

Anton Valk

Op welke manier is het speelveld voor ondernemers veranderd door de Brexit?

‘De Europese Unie (EU) biedt ondernemers stabiliteit en open grenzen. Het Europese bedrijfsleven profiteert van het vrije verkeer van goederen en diensten. Nu het VK geen onderdeel meer uitmaakt van de EU, is het moelijker geworden om handel te drijven.’

Wat merken ondernemers hier in de praktijk van?

‘De administratieve lasten voor ondernemers om goederen tussen Nederland en het VK te vervoeren zijn toegenomen. Daarnaast is er sprake van een tekort aan met name Britse douanebeambten om die administratie af te handelen. Nederlandse en Britse vrachtwagens staan dus langer stil bij de grens. En tijd kost ondernemers geld. Ook komt het voor dat versproducten bederven aan de grens.’

Hebben we het hier over opstartproblemen of blijft dit zo?

‘We weten nog niet wat de langetermijngevolgen van de Brexit zijn. Het VK heeft de EU dan wel verlaten, maar is nog bezig met de uitrol van de nieuwe grenscontroleprocessen (het Border Operating Model). Op het gebied van de handel in goederen zijn de nieuwe contouren zichtbaar, ook al zullen er nog “hick ups” komen als bijvoorbeeld alle douaneverplichtingen gaan gelden voor EU-ondernemers die naar het VK exporteren. Ook door de administratieve problemen aan de grens zijn leveringen onbetrouwbaarder dan voor de Brexit. Voor bedrijven in de dienstensector zijn de nieuwe contouren nog verder weg. Die beperken zich nu tot het begrijpen hoe zakelijk te reizen, de omgang met immigratieregels, professionele applicaties en data protection.’

Ondernemers staren dus in een tunnel zonder licht aan het eind?

‘Alleen als iedereen in de achteruitkijkspiegel blijft kijken. De Brexit is een feit. Erover blijven somberen helpt niet. De NBCC richt zich daarom op het langetermijnperspectief voor ondernemers. En dat perspectief is er ook.’

Hoe werkt de NBCC aan toekomstperspectief voor ondernemers?

‘Dit doen wij op twee manieren. Ten eerste door Nederlandse en Britse bedrijven en overheden samen te brengen zodat zij gezamenlijk tot oplossingen komen om de eerste schade van de Brexit bij te sturen. Het gaat hier vooral om bedrijven in de maakindustrie die grote schade lijden door de Brexit. Ten tweede door een constructieve bijdrage te leveren aan de nieuwe relatie die Nederland, maar ook de EU, met de Britten moet opbouwen.’

Welke kansen liggen er voor ondernemers in die nieuwe relatie?

‘De NBCC ziet kansen voor ondernemers in de sectoren Life Sciences and Health, landbouw en de creatieve industrie. Londen is bijvoorbeeld niet alleen een financieel centrum, maar ook een hotspot van creativiteit en innovatie. Je vindt hier kleine en hele grote technologiebedrijven. Daar liggen dus hele grote kansen voor Nederlandse ondernemers, van zzp’ers tot en met multinationals, om nieuwe, innovatieve samenwerkingen aan te gaan.’

Werken Nederlanders en Britten überhaupt goed samen?

‘Ja. Ondernemers uit beide landen werken heel goed samen. De bedrijfsculturen sluiten goed op elkaar aan en Nederland en het VK staan voor dezelfde uitdagingen van deze tijd. Die uitdagingen zijn voor de NBCC ook sector-overstijgende basisprincipes in het bouwen aan de nieuwe handelsrelatie. Het gaat hier om onderwerpen als duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit en de juiste omgang met technologische innovatie en data.’

Hoe ziet de handelsrelatie er over vijf jaar uit?

‘Ongeacht de nieuwe verhoudingen Nederland en het VK ook in de toekomst hechte handelspartners. Daar is de NBCC van overtuigd. De relatie kan echt wel een stootje hebben. Dat is de afgelopen jaren in aanloop naar de Brexit ook gebleken. De NBCC blijft zich inzetten voor ondernemers aan beide kanten van het Kanaal zodat de handelsrelatie over 5 jaar nog hechter en dieper is. Want er liggen kansen genoeg.’

NBCC

NBCC: werken aan een sterke handelsrelatie

De Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (Netherlands British Chamber of Commerce, NBCC) is een ledenorganisatie die bestaat uit zowel Britse als Nederlandse ondernemingen, van start ups, scale ups en mkb tot multinationals. De NBCC zet zich in voor een sterke handelsrelatie tussen beide landen. Hiervoor werkt de NBCC samen met onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, maar ook instellingen van de Europese Unie in Brussel. In het Verenigd Koninkrijk wordt onder andere samengewerkt met Britse ministeries en de Britse Kamers van Koophandel. De NBCC brengt publieke en private partijen samen door het organiseren van conferenties, evenementen, seminars en workshops.