Ministeries

Dit moet je weten over Nederland in de EU

De Europese Unie brengt Nederland veel welvaart en economisch voordeel. Ook is de EU hard nodig om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Denk aan de coronacrisis, klimaatverandering, veiligheid en migratie. In de Staat van de Europese Unie (april 2021) presenteert Nederland jaarlijks wat we op Europees niveau willen bereiken. Dit zijn de plannen:

Vlaggen van de EU en Nederland

Sterke, welvarende en groene lidstaten

Op de korte termijn heeft het beheersen van de COVID-19-pandemie wereldwijd en in de EU de hoogste prioriteit. Hoewel volksgezondheid vooral een nationale verantwoordelijkheid is, laat de coronacrisis zien dat een gecoördineerde aanpak op Unie-niveau van groot belang is. Denk aan het uitwisselen van medische kennis en het inzetten van de gezamenlijke kracht van de Europese markt bij het kopen van vaccins.

Ook het COVAX-programma, dat inenten in kwetsbare landen ondersteunt, is alleen mogelijk met internationale samenwerking. En dat is belangrijk. We kunnen corona alleen samen bestrijden, want niemand is echt veilig totdat iedereen veilig is. Samenwerken is dus de enige manier om gezond uit de crisis te komen.

Op de lange termijn staat Nederland voor een welvarend, innoverend en klimaatneutraal Europa. Met genoeg kansen voor Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven. Daarvoor is het van belang dat de EU blijft concurreren met andere delen van de wereld en voorop loopt in vernieuwende en duurzame technologie. Hoe we dat doen? Dat staat beschreven in de Europese Green deal en de digitale strategie van de Commissie.

Belangrijk is dat we meegaan met de tijd en de wereld, zonder de normen en waarden van de Nederlandse samenleving uit het oog te verliezen. Voor een economisch sterk en duurzaam Europa moeten landen ook zelf hun economieën moderniseren, door nationale hervormingen door te voeren.

Een sterke EU in de wereld

We leven in een periode waarin machtsblokken verschuiven en we voor grote uitdagingen staan die landsgrenzen overstijgen. Denk aan klimaatverandering, cybercriminaliteit, migratiestromen en handelsspanningen. Ook moeten we ons er meer dan ooit van bewust zijn dat derde landen de Europese samenwerking en eenheid proberen te ondermijnen. Om daar een antwoord op te bieden moet de EU te werk gaan als een ‘geopolitieke speler’. Dat betekent dat we onze economie verder versterken, maar tegelijkertijd internationale voorvechters blijven van de waarden die ten grondslag liggen aan de Europese samenwerking.

De EU moet zich uitspreken en optreden op het moment dat landen onze universele waarden schenden. Dat is in het directe belang van Nederland. Onze veiligheid en welvaart zijn direct verbonden met de vrede en stabiliteit in landen om ons heen. Nederland zet daarom in op samenwerking binnen de EU en de NAVO om ook onze eigen vrede en stabiliteit te kunnen garanderen.

Beschermen van de democratische rechtsstaat

De Europese Unie is niet alleen een economische en politieke speler, maar ook een gemeenschap van waarden. Daarom zijn er afspraken gemaakt over waar wij in Europa voor staan, zoals de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. De EU ziet erop toe dat lidstaten zich aan al die afspraken houden. Ook Nederland blijft zich hier sterk voor maken.

Gezondheid, klimaatverandering, digitalisering, migratie en veiligheid zijn thema’s die grenzen overschrijden en ieder mens ter wereld raken. Daarom wordt het steeds belangrijker om de handen ineen te slaan. ‘In verscheidenheid verenigd’, luidt het motto van de Europese Unie. Samen staan we sterker voor een betere wereld – en een welvarender Nederland.