Ministeries

‘De komende vijf jaar recyclen wij 150 miljoen plastic flessen’

De ambitie van Victor Boyle-Komolafe is kraakhelder: ‘Nigeria verlossen van plastic afval‘. Victor is oprichter van GIVO (Garbage In Value Out), een techbedrijf dat bedrijven helpt om circulair te ondernemen. De coronacrisis bracht Victor ertoe zelf ook plastic te gaan recyclen. Inmiddels heeft hij 10.000 plastic gezichtsmaskers geproduceerd waarvan 10 procent is gedoneerd aan Nigerianen met cruciale beroepen. Voor dit initiatief ontving GIVO financiële ondersteuning vanuit het Orange Corners Innovation Fund (OCIF).

Victor Boyle-Komolafe
©GIVO
Victor Boyle-Komolafe

GIVO is een circulair technologiebedrijf. Wat doen jullie precies?

‘In de kern zijn we een technologiebedrijf dat andere bedrijven helpt om op een circulaire manier te ondernemen. GIVO biedt een systeem dat de inzameling, verwerking en verkoop van recyclebare materialen, zoals plastic afval, automatiseert en digitaliseert. Op basis van data en met behulp van het Internet of Things (IoT) helpen we bedrijven om hun productie circulair te maken.'

Hoe groot is het probleem van plastic afval in Nigeria?

‘Alleen al in Lagos komt er elk jaar ruim een miljoen ton aan plastic afval bij. Het grootste deel hiervan komt in rivieren terecht waardoor onze waterwegen drijvende vuilnisbelten zijn geworden. In Nigeria hebben we al 6 van de 50 grootste vuilnisbelten ter wereld. Nu ook onze rivieren zo vervuild raken, is de schade voor mens en milieu niet te overzien. Dit probleem is alleen op te lossen als bedrijven en overheden werk maken van de circulaire economie.’

Tijdens de coronacrisis heb je besloten zelf ook plastic te gaan recyclen. Waarom?

‘De plannen en middelen om vanuit GIVO zelf te gaan recyclen, waren er eigenlijk al. Corona bood ons de kans om onze ideeën en werkwijze voor een circulaire economie nu echt in de praktijk te brengen. In mei 2020 zijn we met de productie van plastic gezichtsmaskers gestart. 6 weken later rolde de eerste maskers van de band. Tot nu toe hebben we 10.000 maskers geproduceerd. 10 procent hiervan is gedoneerd aan Nigerianen met een cruciaal beroep. Zoals artsen, verpleegkundigen, docenten en aan mensen met een kwetsbare gezondheid waarvoor een besmetting met corona levensbedreigend is.’

GIVO Face shield LAWMA
©GIVO
Plastic gezichtsmaskers voor de Lagos Waste Management Authority (LAWMA)

Stopt GIVO na de coronacrisis met het recyclen van plastic?

‘Zeker niet. Sterker nog, wij hebben grote ambities als het gaat om het recyclen van plastic. Ons doel is om de komende 5 jaar 150 miljoen plastic flessen te recyclen. Dat is dus een enorme berg plastic die wij uit onze rivieren gaan halen en zullen verwerken tot onder andere plastic platen voor de bouw, vazen en kinderspeelgoed. Hiermee doen wij eigenlijk meer aan ‘upcycling’ dan een recycling. Onze producten geven een nieuwe, duurzamere functie aan het gerecyclede plastic.’

GIVO Face shield
©GIVO
Plastic gezichtsmasker van GIVO

Hoe gaan jullie dit praktisch realiseren?

‘Wij hebben modulaire containers ontwikkeld waarmee op lokaal niveau plastic kan worden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. De plek waar zo’n container staat, noemen we een GIVO centre. Op één locatie kan jaarlijks 109.500 kilo plastic worden gerecycled. Ons doel is om een landelijk dekkend stelsel te realiseren. Hiervoor zullen we 20.000 locaties operationeel moeten krijgen.’

Wie gaan lokaal al die locaties runnen?

‘Elk GIVO centre zal een franchiseonderneming zijn gerund door vrouwen. Wij zetten ons als sociale onderneming actief in om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te bereiken. Door vrouwen eigenaar te maken van een franchise, dragen we bij aan gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen en meisjes (SDG 5).'

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Nigeria, en de rest van het Afrikaanse continent, als het gaat om circulaire economie?

‘Het afvalprobleem in Nigeria, en de rest van Afrika, is gigantisch. Investeringen en beleid voor een echte circulaire economie zijn er, nog, niet. De verantwoordelijkheid én de kansen om circulair te ondernemen, liggen dit moment dan ook vooral bij bedrijven zelf. Wat de Nigeriaanse overheid wél zou moeten doen, is bedrijven verplichten hun producentenverantwoordelijkheid (internationaal bekend als extended producer responsibility, EPR) te nemen, zoals verplicht is in de Europese Unie. EPR maakt producenten verantwoordelijk voor hun producten nadat ze zijn gebruikt. Maar geen enkel bedrijf hoeft op de overheid te wachten om onderdeel te worden van een circulaire economie. Dat bewijzen wij bij GIVO elke dag en dat dit succesvol is, zal blijken over 5 jaar als we de 150 miljoenste plastic fles uit onze mooie natuur hebben gevist.’

Orange Corners Innovation Fund (OCIF)

Eind 2019 heeft Orange Corners in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken het Orange Corners Innovation Fund (OCIF) gelanceerd. Doel van dit fonds is het verbeteren van de toegang tot financiering voor beginnende startups die zijn ingeschreven in de Orange Corners incubatie- en acceleratieprogramma's. De financiële ondersteuning stelt startups in staat op te schalen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor lokale uitdagingen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

World Circular Economy Forum+Climate

Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, moet ook de wereld veranderen in een circulaire economie. Het World Circular Economy Forum+Climate is de online conferentie om aandacht te vestigen op het belang van een circulaire economie om klimaatdoelen te halen. De conferentie vindt online plaats op 15 en 16 april 2021.