Nederland erkent onafhankelijkheid Kosovo

Namens het Koninkrijk der Nederlanden heeft minister van Buitenlandse Zaken Verhagen aan Kosovo laten weten dat dit land als onafhankelijke staat wordt erkend. Daartoe heeft de minister een diplomatieke nota aan de regering van deze nieuwe staat laten overhandigen door het Nederlandse ambassadekantoor in de Kosovaarse hoofdstad Pristina.

Na de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo op 17 februari heeft Nederland onderzocht of de mensenrechten in deze verklaring en de ontwerp-grondwet voldoende worden beschermd.

Nederland is van mening dat de wetgeving die sinds het uitroepen van de onafhankelijkheid tot stand is gekomen, voldoende waarborgen biedt voor Servische en andere minderheden, en hun culturele en religieuze erfgoed. Zo krijgen zij expliciet rechten toegekend op het gebied van taal, cultuur, media, religie, onderwijs en deelname aan de politiek.

Daarnaast is het positief dat de Kosovaarse regering nauw wil samenwerken met de Internationaal Civiel Vertegenwoordiger, de Nederlander Pieter Feith. Als hoogste vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap staat zijn optreden er garant voor dat de grondwet aan alle standaarden zal voldoen.

Ten slotte is Nederland tevreden over de verantwoordelijke en kalme opstelling van de Kosovaarse regering sinds het uitroepen van de onafhankelijkheid.

Nederland hecht waarde aan goede betrekkingen met alle landen van de regio, ook met Servië. Nederland zal zich met de EU en de NAVO-partners blijven inzetten voor stabiliteit en voor verdere toenadering tussen de regio en de Euro-Atlantische structuren.