Kabinet geeft vorm aan modernisering diplomatie met benoeming van 20 nieuwe ambassadeurs

De (Rijks)ministerraad heeft op voorstel van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van 20 nieuwe ambassadeurs. Daarnaast zijn 23 andere diplomaten benoemd op topposities in binnen- en buitenland

De benoemingen vinden plaats tegen de achtergrond van de beleidsnota over de modernisering van de diplomatie, 'Voor Nederland, Wereldwijd', die het kabinet in juni 2013 uitbracht. Zo is specifiek gekeken naar verjonging en doorstroming van jongere diplomaten en vrouwen. Daarnaast is de uitwisseling met andere ministeries via de Algemene Bestuursdienst uitgebreid.

De ambassadeursbenoemingen zijn pas definitief nadat de betreffende gastlanden hun goedkeuring (agrément) hebben verleend. De nieuwe ambassadeurs zullen doorgaans in de zomerperiode aantreden.

Het gaat om de volgende ambassades en personen (huidige functie tussen haakjes):

 • Verenigde Arabische Emiraten, standplaats Abu Dhabi: mr. drs. J.H.A.C. (Jennes) de Mol (nu consul-generaal in Sint Petersburg, Russische Federatie)
 • Algerije, standplaats Algiers: mw. mr. A.W. (Willemijn) van Haaften (nu hoofd van de afdeling Maghreb en Golfstaten bij de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Brazilië, standplaats Brasilia: drs. J.P.M. (Han) Peters (nu ambassadeur in Kaboel, Afghanistan)
 • België, standplaats Brussel: mw. drs. M.S.M. (Maryem) van den Heuvel (nu directeur van de directie Westelijk Halfrond op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Vietnam, standplaats Hanoi: mw. drs. C.M. (Nienke) Trooster (nu plaatsvervangend ambassadeur in Tokio, Japan)
 • Heilige Stoel / Vaticaanstad, standplaats Rome: J.B. (Jaime) de Bourbon de Parme MA (nu speciaal vertegenwoordiger grondstoffen op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Indonesië, standplaats Jakarta: drs. R. (Rob) Swartbol (nu directeur-generaal Internationale Samenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Zuid-Sudan, standplaats Juba: drs. R.J. (Robert) van den Dool (nu directeur van de directie Informatiediensten op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Afghanistan, standplaats Kaboel: drs. H.J. (Henk Jan) Bakker (nu plaatsvervangend directeur van de hoofddirectie Personeel en Organisatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Democratische Republiek Congo, standplaats Kinshasa: drs. G.Th. (Gerard) Michels (nu ambassadeur in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten)
 • Portugal, standplaats Lissabon: drs. G.J.C. (Govert-Jan) Bijl de Vroe (nu directeur Kabinet en Protocol op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Filippijnen, standplaats Manilla: drs. H.M.S. (Han-Maurits) Schaapveld (nu projectdirecteur NSS 2014 op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Zuid-Afrika, standplaats Pretoria: mw. drs. M.L. (Marisa) Gerards (nu plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Trinidad en Tobago, standplaats Port of Spain: mr. J.W. ( Jeroen) de Graaf (nu directeur Specialistische Diensten en Internationale Samenwerking op het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag)
 • Jemen, standplaats Sana'a: mr. drs. A.H. (Aldrik) Gierveld (nu plaatsvervangend directeur van de directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Zuid-Korea, standplaats Seoul: mr. A.J.A. (Lody) Embrechts (nu directeur Bedrijfsvoering op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Libië, standplaats Tripoli: mr. drs. J.L. (Hans) Sandee (nu hoofd van de afdeling Migratie en Asiel bij de directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Nieuw-Zeeland, standplaats Wellington: drs. R.W. (Rob) Zaagman (nu consul-generaal in München, Duitsland)
 • Kroatië, standplaats Zagreb: mw. drs. E. (Ellen) Berends (nu permanent vertegenwoordiger bij de Raad van Europa in Straatsburg)
 • Raad van Europa Straatsburg: mr. O.F.G. (Onno) Elderenbosch (nu plaatsvervangend ambassadeur in Moskou, Russische Federatie)

Overige benoemingen op posten:

 • Permanent vertegenwoordiger bij de UNESCO in Parijs: drs. L.S. (Lionel) Veer (nu ambassadeur mensenrechten op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit, standplaats Ramallah: mw. ing. R.M. (Reina) Buijs (tot 31-12-2013 Tijdelijk Zaakgelastigde in Managua, Nicaragua)
 • Plaatsvervangend ambassadeur Moskou, Russische Federatie: mr. drs. J. (Jeroen) Boender (nu particulier secretaris van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken)
 • Consul-generaal Antwerpen: mr. F.G. (Frans) Bijvoet (nu ambassadeur in Algiers, Algerije)
 • Consul-generaal Düsseldorf: drs. A.H.M. (Ton) Lansink (nu ambassadeur in Tripoli, Libië)
 • Consul-generaal München: ir. P.A. (Peter) Vermeij (nu adviseur van de Bestuursraad bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag)
 • Consul-generaal Sao Paulo: dr. C.G.J. (Cor) van Honk (nu ambassadeur in Kinshasa, Democratische Republiek Congo)
 • Consul-generaal Shanghai: mw. mr. A.D. (Anneke) Adema (nu Hoofd Economische Afdeling bij de ambassade in Warschau, Polen)
 • Consul-generaal St. Petersburg: drs. H.C. (Hans) Wesseling (nu gedetacheerd bij de NAVO)
 • Consul-generaal Vancouver: drs. G. (Gert) Heijkoop (nu consul-generaal in Antwerpen, België)

Benoemingen op het departement:

 • Plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken: drs. A. (André) Haspels (nu ambassadeur in Pretoria, Zuid-Afrika)
 • Directeur van de directie Noord-Afrika en Midden-Oosten: mw. drs. B.M. (Birgitta) Tazelaar (nu vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah)
 • Directeur van de directie Azië en Oceanië: drs. P.C. (Peter) Potman (nu consul-generaal in Shanghai, China)
 • Directeur van de directie Bedrijfsvoering: mr. M.A.H. (Marc) Salimans (nu algemeen directeur Shared Service Organisatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag)
 • Directeur van de directie Klimaat, Energie, Milieu en Water: mr. drs. K.P.(Kees) Rade (nu ambassadeur in Brasilia, Brazilië)
 • Directeur van de directie Communicatie: mw. drs. S. (Stella) Ronner (nu ambassadeur in Zagreb, Kroatië)
 • Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek: drs. R.W.A. (Ronald) Roosdorp (nu plaatsvervangend directeur Energie en Duurzaamheid bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag)
 • Directeur van de directie Kabinet en Protocol: mr. R.S. (Roelof) van Ees (nu projectleider Postennet bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • Ambassadeur Mensenrechten: drs. C.T. (Cees) van Baar (nu ambassadeur in Juba, Zuid-Sudan)
 • Speciaal Gezant VN Veiligheidsraad kandidatuur: mw. mr. dr. B.G. (Bahia) Tahzib (nu particulier secretaris van H.M. Koningin Máxima)

Flexibel inzetbare ambassadeurs:

 • mr. G.A. (Gilles) Beschoor Plug (nu directeur van de directie Noord-Afrika en Midden- Oosten op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag)
 • mr. P.A.  (Paul) Menkveld (nu ambassadeur in Seoul, Zuid-Korea)
 • mr. J.W. (Joop) Scheffers (nu ambassadeur in Hanoi, Vietnam)