Ploumen naar G20 en Jordanië voor fatsoenlijk werk voor iedereen

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) brengt vandaag en morgen een bezoek aan Duitsland en Jordanië. In het Duitse Bad Neuenahr neemt ze deel aan de G20 conferentie Labour and Employment. Met hoog op de agenda de verduurzaming van waardeketens. De minister zal daarbij de nadruk leggen op het belang van fatsoenlijk werk. 'Denk bijvoorbeeld aan een veilige werkomgeving, eerlijk loon of het uitbannen van kinderarbeid. Het is belangrijk dat we in deze productieprocessen stappen blijven maken. Zeker als je weet dat het al gauw om 450 miljoen banen wereldwijd gaat.'

Morgen vliegt Ploumen door naar Jordanië voor het World Economic Forum (WEF) in Amman. Belangrijk thema daar is het bevorderen van handel en investeringen voor meer werkgelegenheid in een regio die zwaar gebukt gaat onder de burgeroorlog in Syrië. Met het oog daarop heeft de minister zich sterk gemaakt voor meer exportmogelijkheden van Jordaanse bedrijven naar Europa zodra minstens 15 procent van hun werknemers uit Syrische vluchtelingen bestaat. Een 1e voorbeeld van succes is een onderneming die producten maakt voor de tuinbouwsector en deze nu ook uitvoert naar Spanje en Cyprus.

In Jordanië staat ook een bezoek aan de bloemenveiling op het programma. Om de bloemensector grotere kansen te bieden zal de minister een overeenkomst tekenen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe bloemenveiling. Deze moet over faciliteiten beschikken waardoor bloemen langer hun kwaliteit behouden wat gunstig is voor een toename van de handel. Ploumen: ‘De Jordaanse bloemensector is vorig jaar maar liefst 20 procent gegroeid. Dat biedt perspectief op werk voor zowel de lokale beroepsbevolking als Syrische vluchtelingen.’ De landbouwsector is met 16.000 werkzame Syriërs hierin inmiddels koploper.

Nederland heeft zich de afgelopen jaren zeer ingezet voor groei van de economie en eerlijke banen tegen fatsoenlijke salarissen. Een ander voorbeeld hiervan is matchmaking tussen Syrische vluchtelingen, Jordaniërs en lokale bedrijven. Daarnaast steunt Nederland projecten voor onderwijs en de versterking van gastgemeenschappen om de opvang in de regio te verbeteren. In totaal heeft het kabinet hiervoor in 2016 en 2017 60 miljoen euro uitgetrokken.