Benoeming leden adviescommissie volkenrechtelijke vraagstukken

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van André de Hoogh en Annebeth Rosenboom als leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV).

Dr. mr. A.J.J. (André) de Hoogh is associate professor in International Law aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij beschikt over een brede en gedegen kennis van het volkenrecht en publiceert en doceert al jaren over allerlei aspecten hiervan.

Mr. A.E. (Annebeth) Rosenboom was recentelijk werkzaam bij de Office of Legal Affairs van de VN in New York. Zij beschikt over ruime internationaalrechtelijke kennis en waardevolle praktijkervaring.

Beide zullen in eerste instantie voor een termijn van vier jaar participeren in de CAVV en bijdragen leveren aan haar adviezen.

De CAVV is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken van internationaal recht. Zij behandelt juridische vraagstukken waarin uitleg van het internationale recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan. De adviezen worden op verzoek van de regering of het parlement of op initiatief van de CAVV uitgebracht. Alle adviezen worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer en gepubliceerd op de website van de CAVV.