Reactie van minister Koenders van Buitenlandse Zaken op de Staat van de Unie:

"Goed dat de Staat van de Unie in het teken staat van de grote uitdagingen. Dat is precies waar we de EU voor nodig hebben. Zorgen van onze burgers die we alleen niet kunnen oplossen, maar met 27 lidstaten wel. Eerlijke banen, veiligheid, migratie, klimaat. Dat is ook broodnodig in een instabiele wereld. Het resultaat telt.

Op korte termijn kunnen we nog belangrijke stappen zetten. Denk aan: gelijk loon voor gelijk werk, het versterken van de interne markt, verdere samenwerking bij migratie, maatregelen om onze klimaatdoelen te realiseren. Uitvoeren van de gemaakte afspraken.

Tot voor kort stond de EU er nog slecht voor. Maar nu moeten we vaststellen dat de Europese economie groeit, dat er banen bijkomen en dat we er met hard werken in slagen migratiestromen beter te beheersen. Daar moeten we heel concreet verder mee.

Die inzet van het kabinet zien we ook terug in de speech van Juncker. Dat verwelkom ik.

Een zwaluw maakt nog geen zomer. Met de verkiezingen afgelopen jaren is niet direct het ongenoegen over de EU weggenomen, die moet zich veel meer concentreren op hoofdpunten, beter presteren maar ook beter beschermen.

Daarom ben ik minder gecharmeerd van een aantal vergezichten die Juncker vandaag presenteerde. Mensen zitten niet direct te wachten op discussies over Europese voorzitters en instituties. Wel op concrete samenwerking die Europa veiliger, eerlijker en welvarender maakt. Met die blik zullen we de komende tijd de voorstellen van de Commissie gaan beoordelen."