Steun voor Jordanië en Libanon

Het kabinet continueert de steun voor zachte leningen aan Jordanië en Libanon. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft dit bekendgemaakt na het bezoek van Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank, die deze dagen Nederland bezoekt.

Er wordt 25 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de Wereldbank. Dit geld zal worden aangewend voor investeringen in o.m. infrastructuur en werkgelegenheidsprogramma’s. 'Denk hierbij aan het aanleggen van riolering en de zuivering van rioolwater in gebieden waar veel vluchtelingen wonen. Daarnaast worden 1e hulp klinieken gebouwd en het onderwijs verbeterd. Deze voorzieningen zijn voor zowel vluchtelingen als de gastgemeenschappen,’ aldus Kaag.

De zachte leningen zijn kredieten tegen een lage rente die doorgaans alleen toegankelijk zijn voor lage inkomenslanden. Maar sinds vorig jaar kunnen ook de middeninkomenslanden Jordanië en Libanon hiervan gebruik maken. Kaag: 'De economieën van zowel Jordanië als Libanon hebben het zwaar te verduren door de enorme stroom vluchtelingen uit Syrië. We zien dat dit soort leningen bijdragen aan de opvang daarvan en vermindering van de druk op de gastgemeenschappen.’

In Jordanië heeft eerdere steun, mede van Nederland, ertoe geleid dat de arbeidsmarkt wordt hervormd en hebben meer dan 71.000 Syrische vluchtelingen een werkvergunning gekregen. Kaag: ‘Dat zijn resultaten die impact hebben. Deze landen en hun inwoners kunnen dat niet alleen op eigen kracht, hebben daarbij onze hulp hard nodig.’ Door de nieuwe Nederlandse bijdrage kan in 2018 ook in Libanon een nationaal werkgelegenheidsprogramma worden gestart.

In Jordanië wonen ruim 650.000 Syrische geregistreerde vluchtelingen en in Libanon zijn dat er meer dan 1 miljoen. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger omdat niet elke vluchteling zich registreert.