Kabinet werkt aan versterking EMU

Het kabinet zet in op versterking van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Nadruk op duurzame groei en stabiliteit verbeteren de werking van de EMU en dat is in het belang van alle lidstaten. Dat schrijven de ministers Hoekstra van Financiën en Zijlstra van Buitenlandse Zaken vandaag mede namens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Allereerst is het belangrijk dat alle lidstaten hun huis op orde krijgen. De afgelopen jaren hebben lidstaten daar al veel werk voor verzet door met hervormingen hun economieën sterker en veerkrachtiger te maken. Toch zijn er nog grote verschillen tussen lidstaten. Nauw samenwerken en leren van elkaar kan lidstaten goed vooruit helpen. Daarnaast kunnen het verdiepen van de interne markt en het doelgerichter uitgeven van Europees geld de duurzame groei in lidstaten vergroten.

Naast de groei, is stabiliteit van de economie en van de financiële sector van belang. Voor de financiële sector is het belangrijk de bankenunie af te maken volgens de routekaart die in 2016 is afgesproken. De kern is dat eerst de risico’s bij banken worden afgebouwd en dat pas daarna een zekere risicodeling kan plaatsvinden via een Europees depositogarantiestelsel (EDIS).

Voor de lidstaten is het belangrijk dat ze zich houden aan de afspraken in het stabiliteits- en groeipact, kortweg: de begrotingsregels. Het kabinet vindt dat deze regels vereenvoudigd moeten worden en dat ze onafhankelijker en strenger gehandhaafd moeten worden. Steunprogramma’s kunnen effectiever worden door het noodfonds, het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM), om te vormen tot een Europees Monetair Fonds (EMF), zonder de zeggenschap van lidstaten aan te passen. Wanneer de schuld van een aanvragende lidstaat onhoudbaar is, moet er schuldherstructurering aan de programmasteun voorafgaan.

Met deze inzet wil het kabinet Nederland nog beter laten profiteren van de voordelen van de EMU.