Noodhulp voor Jemenitische bevolking

Het kabinet steunt de noodlijdende Jemenitische bevolking. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft dat vandaag bekend gemaakt op de internationale Jemen conferentie in Genève. 'In Jemen speelt zich de grootste humanitaire crisis van dit moment af. Meer dan 22 miljoen mensen hebben zeer dringend noodhulp nodig,' aldus Kaag. Daarom maakt het kabinet daarvoor 16,8 miljoen euro vrij.

In Jemen brak deze maand 3 jaar geleden een burgeroorlog uit, met verschrikkelijke gevolgen: Meer dan 10.000 doden, 8 miljoen mensen op de rand van de hongerdood en 15 miljoen mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen of elementaire gezondheidszorg. Kaag: 'Met een groot risico op een uitbraak van levensgevaarlijke epidemien.' Vorig jaar kostte cholera het leven kostte van 2200 Jemenieten.

Minister Kaag benadrukte in haar bijdrage dat een alleen een politieke oplossing tussen de strijdende partijen echt een eind aan het menselijk lijden kan maken. Daarnaast pleitte ze onbeperkte toegang voor humanitaire hulp, onder meer door de haven Hodeidah en het vliegveld van Sana’a open te stellen. De afgelopen jaren heeft Nederland hier herhaaldelijk op aangedrongen, ook in de VN Veiligheidsraad.

Internationaal onderzoek

Naast humanitaire steun -in totaal 54 miljoen sinds 2016- heeft Nederland zich ook op andere terreinen ingezet voor Jemen. Mede op Nederlands initiatief is door de VN Mensenrechtenraad een resolutie aangenomen voor een internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen. Kaag: ‘Dit onderzoek is hard nodig om de straffeloosheid in Jemen aan te pakken, schuldigen verantwoording te laten afleggen en bij te dragen aan verzoening.’ Het onderzoeksteam is inmiddels aan het werk gegaan.

In Genève kwamen vandaag vertegenwoordigers van alle VN lidstaten plus een aantal internationale organisaties bijeen over de crisis in Jemen. Meerdere landen, ook uit de regio, hebben grote bedragen toegezegd.