Nederland blijft bijdragen aan stabiliteit Libanon

Libanon kan de komende jaren blijven rekenen op Nederlandse hulp om het fragiele land stabieler te maken. Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal wel scherp in de gaten houden of de Libanese overheid aangekondigde economische hervormingen echt doorvoert, corruptie aanpakt en de overheidsbegroting in balans brengt.

De minister zei dat vrijdag in Parijs in een toespraak tijdens een door Frankrijk georganiseerde conferentie over de economische ontwikkeling van Libanon. De financiële steun gaat niet rechtstreeks naar de Libanese regering, maar loopt via projecten van internationale organisaties. In Libanon heeft 15 jaar een burgeroorlog gewoed. Het land heeft te maken gehad met meerdere politieke crises en vangt ruim 1,5 miljoen Syrische en Palestijnse vluchtelingen op. ‘De gastvrijheid van Libanon is indrukwekkend’, zei Kaag.

Economische hervormingen nodig

Libanon kampt met structurele economische en fiscale problemen. De staatsschuld en de werkloosheid zijn hoog. Daarom is het de hoogste tijd om de economie te moderniseren. Kaag wees erop dat ook de internationale gemeenschap, landen in de regio en het bedrijfsleven daaraan moeten bijdragen.

De minister had in Parijs ook een ontmoeting met de Libanese premier Saad Hariri. In de afgelopen jaren droeg Nederland via diverse (VN-)organisaties al veel bij aan onder meer humanitaire hulp, onderwijs, werkgelegenheid, handel, veiligheid en versterking van de stabiliteit.

Libanon nieuw focusland

Libanon is in het regeerakkoord aangewezen als een nieuw focusland van het Nederlandse buitenlandbeleid. De steun aan het land wordt daarom voortgezet. Dat betekent dat Nederland de komende vier jaar in totaal ongeveer 200 miljoen euro uittrekt om Libanon te helpen. Dat kan meer worden als economische hervormingen worden doorgevoerd en Libanon projecten van de Wereldbank, waaraan ook Nederland heeft bijgedragen, implementeert. De steun aan Libanon sluit aan bij de in het regeerakkoord afgesproken bijdrage voor opvang in de regio.

De Franse president Macron had de conferentie opgezet. Hariri en Macron sluiten de bijeenkomst af met een toespraak.