Pas structurele hulp aan Libanon na politieke hervormingen

Libanon heeft dringend behoefte aan een nieuwe regering die hervormingen doorvoert en corruptie aanpakt. Alleen zo kunnen de grote problemen waarmee het land kampt worden opgelost. Nederland steunt het opleggen van EU-sancties, om druk te zetten op de huidige leiders en bij te dragen aan het doorbreken van de huidige politieke stilstand.

Vergroot afbeelding Rampplek Beiroet
Beeld: ©Lana Voinov
De haven van Beiroet na de dodelijke explosie van 4 augustus 2020.

Volgens minister Kaag van Buitenlandse Zaken bevindt Libanon zich in een diepe financiële en economische crisis. Sinds het aftreden van de Libanese regering naar aanleiding van de explosie in de haven van Beiroet, woensdag precies één jaar geleden, is er geen nieuw kabinet gevormd. Door de huidige politieke impasse en een gebrek aan actie kunnen de hervormingen, waar de Libanese bevolking en internationale gemeenschap om vragen, niet doorgevoerd worden. Kaag: “Het is betreurenswaardig dat er nog steeds geen nieuwe Libanese regering in zicht is. De Libanese politici hebben de sleutel voor echte verandering voor Libanon in handen, maar lijken niet bereid te zijn het algemeen belang voorop te zetten.”

Dit leidt tot een verslechterende situatie waarin de mensen in Libanon hard geraakt worden. “Nederland is zeer bezorgd over het lot van de Libanese bevolking: bijna de helft van de Libanezen heeft moeite om aan hun basisbehoeften, zoals voedsel en elektriciteit, te komen. De huidige economische en financiële crisis draagt bij aan deze situatie. Bovendien neemt Libanon al lange tijd een groot deel van de opvang van vluchtelingen uit de regio voor zijn rekening: ruim een kwart van de mensen in het land is vluchteling. De toenemende instabiliteit kan bovendien vergaande gevolgen hebben in Libanon, de regio en in Europa”, aldus minister Kaag.

De minister overlegt woensdag tijdens een internationale conferentie met collega’s uit verschillende landen en de Libanese president Michel Aoun over hulp aan de Libanese bevolking en steun voor de wederopbouw van de verwoeste haven van Beiroet. Nederland biedt 10 miljoen euro aan extra steun voor hulp aan de meest kwetsbaren, onder wie vluchtelingen die in het land worden opgevangen. Pas als er een nieuwe regering is geïnstalleerd en hervormingen zijn doorgevoerd, is Nederland bereid ook structurele steun te bieden. Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan herstel van de haven in Beiroet door expertise te delen en door baggerprojecten op te zetten, zodat de haven toegankelijker wordt voor grotere schepen.

De EU-landen hebben op 30 juli een sanctieregime vastgesteld tegen personen die verantwoordelijkheid dragen voor de huidige politieke impasse en de daaruit voortvloeiende economische crisis, bijvoorbeeld omdat ze het democratisch proces ondermijnen, ze hervormingen tegenhouden of omdat ze corrupt zijn. Tegen personen die op de sanctielijst geplaatst worden zal een inreisverbod en bevriezing van tegoeden gelden. Er zijn nog geen personen op de sanctielijst geplaatst. Het is aan de Raad van de Europese Unie om op een later moment, afhankelijk van de ontwikkelingen in Libanon, hierover te beslissen.