Benoeming directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij Buitenlandse Zaken

Drs. P.M. (Michiel) Sweers wordt directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio 2023 in.

Michiel Sweers is sinds oktober 2017 directeur Innovatie en Kennis en ook plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor vervulde hij diverse leidinggevende functies bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij Financiën was hij onder andere plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken en directeur Algemene Fiscale Politiek.

Michiel Sweers behaalde een doctoraal diploma Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Hij volgde in 2017 het TMG Talent Ontwikkelprogramma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.