Staatsbezoek opent deuren voor Nederlandse bedrijven in Slowakije

Het iconische Kasteel van Bratislava krijgt woensdag een oranje gloed. Tijdens het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Slowakije gaat een Nederlandse bedrijvendelegatie daar in gesprek met toekomstige partners. De Koning zal er een toespraak houden en het Koninklijk Paar sluit zelf ook aan bij een paar gesprekken.

Vergroot afbeelding
Het Business Forum vindt plaats in het Kasteel van Bratislava, een van de meest herkenbare symbolen van de stad.

De bedrijvendelegatie van het staatsbezoek telt 34 Nederlandse ondernemingen uit de sectoren afvalverwerking, recycling, grondreiniging en circulaire bouw. Hanneke Schuiling, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, leidt de delegatie.

Henriette van Notten, plaatsvervangend ambassadeur verantwoordelijk voor onder meer handelsbevordering: “Uit onze marktscan kwam naar voren dat in Slowakije met name daar de kansen liggen en natuurlijk in de auto-industrie.” Het staatsbezoek opent letterlijk deuren. Tijdens het zogeheten Business Forum in het kasteel krijgen alle 34 Nederlandse ondernemingen een eigen tafel waaraan zij potentiële klanten of distributeurs ontvangen. 

Het koppelen van de bedrijven is maatwerk: “Bij het intakegesprek geven de bedrijven aan waarnaar ze op zoek zijn en wij proberen de match te maken, samen met een consultant en SARIO, de RVO van Slowakije. De opkomst is enorm hoog. Slowaakse bedrijven vinden het ook bijzonder om uitgenodigd te worden. Naast de matchmaking hebben we ook rondetafelgesprekken georganiseerd waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten rond een thema zonder dat ze een afspraak hebben. Dat levert soms opvallend interessante contacten op, ook onder de Nederlandse ondernemers zelf.”

Intensieve handelsrelatie

De Nederlandse export naar Slowakije – lid van de Eurogroep en Schengen - laat al jaren een stijgende trend zien. Nederland is één van de grootste investeerders in Slowakije. Grote Nederlandse bedrijven die actief zijn op de Slowaakse markt zijn Heineken, ING, Nationale Nederlanden, CTP, Koppert, Neways en Union (een dochteronderneming van Achmea). Action heeft zich recent ook in Slowakije gevestigd met een groot distributiecentrum en opent nu de eerste winkels. De Nederlandse bedrijven zijn samen goed voor ruim 4.500 arbeidsplekken in Slowakije en dat aantal groeit.

Auto-industrie als economische motor

Autofabrikanten Volkswagen, Kia, Peugeot-Citroën (Stellantis), Jaguar en Land Rover hebben grote fabrieken in Slowakije. Met de nieuwe investering van Volvo in een fabriek voor elektrische auto’s slaat Slowakije een nieuwe koers in naar de verduurzaming van de auto-industrie en ook daar liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld wat betreft laadinfrastructuur en hergebruik en recycling van batterijen.

Vergroot afbeelding
De Nederlandse ambassade organiseerde vorig jaar al een handelsmissie naar Slowakije. Een werkbezoek aan afvalbedrijf OLO was daar onderdeel van.

Bodemvervuiling

De bodemvervuiling (veelal vanuit de Sovjettijd) in Slowakije is al langere tijd zorgwekkend. Rondom Bratislava leidt lekkage uit een stortplaats inmiddels tot vervuiling van het grondwater waardoor ook een drinkwaterreservoir besmet wordt. Nederland is al langere tijd met Slowakije hierover in gesprek.

Minister van Milieu Budaj heeft recent per brief officieel om Nederlandse expertise gevraagd in de vorm van inzet van het zgn. Dutch Risk Reduction team, bestaande uit experts die zich wereldwijd inzetten voor het voorkomen of beperken van watergerelateerde rampen.

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Deltares en experts op het gebied van bodemverontreiniging van het Nederlandse bedrijf Tauw faciliteren tijdens het staatsbezoek een workshop over dit onderwerp om partijen nader tot elkaar te brengen. Zowel de overheid als lokale bestuurders en activisten doen hieraan mee. Een echt staaltje Nederlands ‘polderen’, dat is nog onontgonnen terrein in Slowakije.

Kansen in circulaire economie

Slowakije zit in de beginfase van de circulaire economie. Het land lag onder het EU-gemiddelde wat betreft recyclen, maar maak nu een grote inhaalslag. Er liggen dus kansen voor bedrijven met geavanceerde recycling oplossingen, die nemen nu dus ook deel aan de missie.

Om aandacht te vestigen op het belang van recyclen zullen de president van Slowakije en het Koninklijk Paar zelf blikjes en PET flessen inleveren bij een statiegeld inleverpunt van een supermarkt. Het statiegeldsysteem in Slowakije loopt weer voor op het onze, het is volledig data-gestuurd en ook blikjes kunnen worden ingeleverd. Saillant detail is wel dat een Nederlander, Raymond Gianotten de Slowaken adviseerde, en ook Heineken hielp om het te ontwikkelen. Zo is er altijd kruisbestuiving.

Gat in de markt

BlueCycle, een van de deelnemers uit de delegatie, staat op het punt grond te verwerven voor een te bouwen productiefaciliteit in Slowakije. BlueCycle nam reeds eerder deel aan een circulaire handelsmissie naar Slowakije en legde toen onder andere contact met OLO – de afvalverwerker van Bratislava.

In de productiefaciliteit zal een innovatieve methode worden toegepast die de recycling mogelijk maakt van moeilijk te recyclen kunststoffen. Kunststoffen die nu worden verbrand of gestort, zoals verpakkingen voor levensmiddelen en folies. Deze kunststoffen worden met een thermochemisch proces, op hoge temperatuur, verwerkt tot een olie die vervolgens gebruikt wordt als circulaire grondstof voor het maken van nieuwe plastics.

En er liggen nog meer kansen: “We hebben ook de indruk dat Slowakije wel eens een goede markt zou kunnen zijn voor aanbieders van handelsplatforms”, zegt Van Notten. “Er is bijvoorbeeld nog geen database die de verwerkingscapaciteiten voor alle materiaalklassen inventariseert en vergelijkt terwijl er een grote hoeveelheid bouwafval en ander afval is vanwege de industrie. Ja, afval is ook gewoon business.”

Vanwege de hoge kwaliteitsnormen en goed opgeleide beroepsbevolking, wordt Slowakije beschouwd als een aantrekkelijke locatie voor gedeelde servicecentra. ING Hubs Slowakije is daar een voorbeeld van: het is opgericht in 2016 en telt 1.300 medewerkers die klanten ondersteunen.