Nederlandse vertegenwoordigingen in Brussel en Dubai winnen Ambassadeprijs 2023

De ondernemersverenigingen MKB-Nederland, VNO-NCW en evofenedex reikten vandaag voor de 20e keer de Ambassadeprijs uit aan de beste Nederlandse diplomatieke of handelspost in het buitenland. De ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Dubai zijn door het internationale bedrijfsleven als winnaars verkozen.

De winnaars zijn tijdens de Ambassadeursconferentie 2023 in Den Haag bekendgemaakt. Ondernemers die het afgelopen jaar in het buitenland zaken hebben gedaan en zijn geholpen door een Nederlandse vertegenwoordiging, konden de vertegenwoordiging nomineren en gaven een oordeel over de dienstverlening van buitenlandse ambassades en consulaten. De enquête is ingevuld door 300 Nederlandse ondernemers.

De vertegenwoordigingen in Dubai en Brussel werden beide gewaardeerd met een algemene beoordeling van 9,6. Uit de enquête blijkt dat de ondernemers het ambassadenetwerk met name gebruiken voor het leggen van lokale contacten, het verkrijgen van marktinformatie en de ondersteuning bij missies en beurzen. De ambassade in Brussel werd in het bijzonder door de geraadpleegde ondernemers als proactief, laagdrempelig en zeer gastvrij ervaren.

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘We verdienen een derde van ons inkomen in het buitenland en dat de posten daar zo’n belangrijke rol bij spelen is voor mij geen verrassing, maar ik vind het zo mooi dat bedrijven dat ook zien en erkennen. Dat vervult me met trots.’

De Ambassadeprijs wordt om de twee jaar uitgereikt en is een initiatief van ondernemersverenigingen evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland, in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken.