CAVV

De CAVV is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken van internationaal recht. De commissie behandelt juridische vraagstukken waarin de uitleg van het internationale recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan.

De CAVV brengt adviezen uit op eigen initiatief of op verzoek van regering of parlement en biedt alle adviezen aan de Eerste en Tweede Kamer aan. Zij behoort tot het stelsel van adviescolleges dat valt onder de Kaderwet adviescolleges van 3 juli 1996 (stb. 1986, 378) en is op basis van deze Kaderwet per 1 januari 1998 ingesteld met de Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (stb. 1998, 219).

Op website van de CAVV kunt u de adviezen en andere publicaties downloaden.

Zie ook