Toezichtjaarplan 2022 Functionaris voor Gegevensbescherming

De Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Functionaris voor Gegevensbescherming ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens.

Toezichtjaarplan 2022 Functionaris voor Gegevensbescherming (PDF | 18 pagina's | 1 MB)