Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Militaire Gezondheidszorg

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. De Inspectie Militaire Gezondheidszorg heeft als belangrijkste taak toezicht houden op de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg en de naleving van wettelijke voorschriften hierover. Daarnaast vallen ook de voedselveiligheid en stralingsbescherming binnen Defensie onder het toezicht van de Inspectie.

Toezichtjaarplan 2022 Inspectie Militaire Gezondheidszorg (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)