Toezicht Defensie 2021 in vogelvlucht

Rapport van het Toezichtberaad Defensie

Toezicht Defensie 2021 in vogelvlucht (PDF | 12 pagina's | 410 kB)

  • Beveiligingsautoriteit
  • Functionaris Gegevensbescherming
  • Inspectie Militaire Gezondheidszorg
  • Inspectie Veiligheid Defensie
  • Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
  • Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen
  • Militaire Luchtvaart Autoriteit