X Defensie - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

X Defensie - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 132 pagina's | 6,9 MB)